Lær mer

Vi bryr oss om de sakene som betyr noe i ditt nærmiljø! Les mer om vårt lokale engasjement.

Oslomarka

Velkommen til Norges viktigste friluftsområde!

Markas unike betydning for naturopplevelse og friluftsliv er velkjent, men visste du at Oslomarka også har helt unik natur, som stadig trues av skogbruk?

Bynaturen

Byer er ofte lagt til de samme stedene hvor rikdommen av arter og naturmiljøer har vært størst.

Hvordan kan vi sørge for sameksistens mellom menneske og natur i de urbane områdene?

Oslofjorden

Området rundt Oslofjorden har et unikt biologisk mangfold både i norsk og nordisk sammenheng. Samtidig er Oslofjordens marine økosystem nær kollaps.

Hva skal til for å redde Oslofjorden?

Skog og skogbruk

Globalt står vi overfor to store problemstillinger; endringer i klima og tap av biologisk mangfold.

Et nytt og naturnært skogbruk vil være bra både for klima og natur.

Les de nyeste sakene her: