NOAs turtips i sommer

Bli med ut i eventyrskogene!

båt på vann

Markas eventyrskoger er trolske, mystiske, urørte og stille, med landskap som varierer fra kuperte utsiktshøyder til dype, mosekledde korridorer og spennende vannmiljøer. De byr på tankerom, pusterom og avkobling, og åpner for aktiviteter og fantasi.

Vi har laget en oversikt over våre beste turtips i Markas eventyrskoger for sommeren.

Frognerseteren – Frønsvollen

Gå fra Frognerseteren T ned til P-plassen ved Sporten (rett østover). Følg turvei nordøstover ca 400 meter. Til høyre nedover 50 meter. Skilt til Frønsvollen – følg grønne merker. Stien går parallelt med turvein nordøstover, og kommer inn på denne i bakken ned mot Heggehullet og bilveien til Tryvann. Kryss denne og gå 50 meter på traktorvei nordvestover. Nytt skilt til Frønsvollen. Bratt opp en spennende «hemmelig» sti til Frønsvollen.

Anbefalt tilbaketur: Følg bilveien ned fra Frønsvollen til veikryss. Ta til venstre 100 meter. Følg blåmerket sti mot Fuglemyrhytta og Vettakollen. Ytterst på Vettakollen er byens fineste utsikt. Følg blåstien ned til Vettakollen T.

Turens lengde: 8 km

På Frønsvollen kan du besøke det gamle seterbruket der NOA har åpen matpakkekafé, det beiter kyr her om sommeren, og det er mulig å bestille overnatting her.

Sognsvann – Øvre Blanksjø – Store Åklungen. «Sidesprangstien»

Følg turveien fra Sognsvann T/Sognsvann P mot Ullevålseter, ca 300 meter forbi steindemningen på Svartkulp. Tydelig sti til høyre over et bekkesig og opp i flott eventyrskog. Etter ca 500 meter kommer dere inn på rød- og blåmerket sti nordvestover. Følg denne 100 meter. Ny tydelig sti rett nordover gjennom åpen blandingsskog av furu/gran. Der stien går inn i tjukkere granskog, tar «vår» sti ned til høyre og går nordover til idyllen Øvre Blanksjø. En liten rast? Derfra bratt opp på åsryggen på vestsiden. Følg tydelig sti langs åsryggen ca 250 meter, og ta sti ned til venstre til Godbekken – som krysses nord for et lite tjern. Derfra går stien videre nordover i mosekledt skog ca 700 meter, og inn på en litt større sti, nye 150 meter fram til Store Åklungen.

Anbefalt tilbaketur: Umerket sti nordøstover ca 300 meter til blåmerket hovedsti fra Ullevålseter til Sognsvann. Følg denne tilbake til Sognsvann T/P.

Turens lengde: 12 km

Lillomarka naturreservat. Solemskogen – Grisputten – Evensetermyra – Solemskogen

Følg turveien 300 meter sørøstover fra Solemskogen (buss 56). Ta blåmerket sti til venstre og følg den til du på nytt treffer turveien (ca ½ km). Følg turveien ytterligere 300 meter til skarp høyresving, her går stien til venstre og inn på en annen skogsvei. Følg denne ca 600 meter, ta så blåstien opp til høyre – og gå i skogen før den på nytt krysser veien. Fortsett ca 900 meter til du kommer til en myr. Hold på sørsiden av denne, bort på skiløype/traktorvei. Rett ved går en rødmerket sti (skiløype om vinteren) sørover, opp lia. Denne følger vi til en stor myr åpner seg på toppen. Rett før du kommer til myra, går «vår» sti 90 grader til høyre og beveger seg inn i eventyrskogen på Slengfehøgda og Revlikollen. På Slengfehøgda er det et stikryss, der skal dere ta til høyre. Når dere kommer i sørhellingen av Revlikollen møter dere et nytt stikryss. Også her tar dere til høyre – bratt ned lia i vesthellingen av Revlikollen, før stien kommer ut på den gamle Hadelandsveien og strake veien ned til Evensetermyra. Her treffer du på turveien fra Solemskogen (til høyre), men hvis du vil slippe å gå på den kjedelige grusveien, går det en beinveg opp åsen til venstre, ca 70 meter fra stikrysset ved Evensetermosan. Denne følger du over høgda, krysser turveien og holder på nordsiden av Setertjern – og da er ikke veien lang tilbake til Solemskogen.

Turens lengde: 9 km.

Angstkleiva. Lilloseterveien – Aurvann – Breisjøen

Turen til Lilloseter er det mange som kjenner. Veien fra Ammerud er ofte folksom. Men velg gjerne en mer spennende tur tilbake! Når du går fra Lilloseter og sørover ca 700 meter, kommer du til et skilt om den gamle Hadelandsveien på høyre side. På motsatt side av veien går det inn en tydelig, umerket sti som fører deg ned til Aurvann – en vakker perle. Følg stien over en steindam og over en liten ås. Søkket du nå kommer ned i er en liten villmarksperle. Stien går nedover på vestsiden av bekken og følger etter hvert en spennende skogrygg nedover. Vel ned, møter du en gammel hestevei som kommer ovenfra, som følges videre nedover langs bekken. Nå er du ute i «Angstkleiva», som på ingen måte virker spesielt skremmende – tvert imot: vakker skogbunn, risling fra bekken og hakkespettenes kallsignaler viser at vi ikke behøver å dra langt for å finne skogens ro.

Anbefalt rute tilbake: Følg veien du kommer ut på til venstre til et veikryss. Hold rett fram 50 meter til – så er du inne på blåstien som fører deg til T-bane og busser på Grorud.

Turens lengde: Fra Lilloseter til Grorud: 8 kilometer

Årvollåsen rundt

Utgangspunkt: Tonsenhagen skole (Buss 31). 

Følg Anna Rogstads vei nordover forbi idrettsplassen og ta lysløypa på skrå inn til høyre. Følg denne til en bom og fortsett på veien ca 200 meter til. Her går det opp en tydelig sti til venstre – gjennom lys og luftig blandingsskog av gran og furu. Et stykke oppe i lia overtar grana det meste av dominansen. Vi følger stien, som går gjennom nordhellingen av Årvollåsen til et stort stikryss. Her skal vi ta til venstre, men hvis du har lyst, kan du få med deg en visitt til mestertyven Ole Høilands gjemmested. Da følger du stien ned til veien, og følger merkingen nordover til hula. Avstikkeren er ca 1200 meter, tur-retur. Tilbake i stikrysset følger vi stien – etter hvert gjennom flott gammelskog -ned gjennom vesthellingen av Årvollåsen og inn på blåmerket sti tilbake til bommen på lysløypa ved Tonsenhagen.

Turens lengde: Ca 4,7 km (6 km hvis dere besøker Høilandhula)

Puttjerna

Utgangspunkt: T-bane til Lindeberg / P-plass i Lindebergåsen

Fra Lindebergåsen følger du bomvei i et par skarpe svinger østover, og følger skilting til Grønlia. Fra Grønlia følger dere umerket sti sør- og sørvestover, under den bratte Puttjernåsen inn til de to idylliske Puttjerna. Følg dalsøkket videre sørover til dere kommer til blåmerka sti. Ta til høyre, ned til Lutvann og plassen Lut. Herfra blåmerket sti tilbake til utgangspunktet .

Puttjerna er en skikkelig idyll, men var et stridens tema da Romeriksporten ble bygd. For sterke sprengninger gjorde at hele det nordre tjernet ble tørrlagt. Jernbanen ble sterkt forsinket, og kostnadene ved å sette naturen i stand igjen ble store. Fortsatt overvåkes tjernet kontinuerlig. Puttjerndalen er skikkelig villmark, med storvokst granskog med innslag av lauv. Små gløtt av utsikt mot vest på turen ned til Lut.

Turens lengde: 5 km

Eventyrskog ved Sarabråten

Utgangspunkt: Ulsrud T eller P-plass ved Østmarksseteren. Lett tilgjengelig med sykkel.

Liten rundtur fra Sarabråten i Østmarka gjennom spennende eventyrkløft og langs vakkert furubevokst høydedrag.

Turen starter ved Sarabråten ved Nøklevann. Du følger først et kort stykke, opp den første bakken, den blåmerkede stien retning Hauktjern. Der ser du en tydelig ikke-blåmerket sti som tar av til venstre og etter hvert går inn i en tydelig kløft. Følg denne stien langs kløfta. I kløfta får du oppleve eventyrskog med store og gamle graner, døde trær, stående og falne, og bratte mosebevokste skrenter. Stien er tydelig. Følg den til den krysser en liten bekk og treffer en blåmerket sti som du følger videre. Noen hundre meter etterpå er du ved Kroktjern. Der er det en hyggelig bålplass hvor man kan raste. Ferdig med rasten, så følger du blåmerket sti 50 m. ned til et stikryss. Der tar du stien i retning Hauktjern og Sarabråten. Stien går etter hvert forbi en gammel uteliggerplass og opp på høydedraget sørover mot Hauktjern. Her går du på lettgått sti i åpent og vakkert Østmarkterreng med furukoller og småkløfter. Følg den blåmerkede stien rett fram, ta ikke ned til venstre ved første stikryss, men følg stien videre ned til sørenden av Hauktjern og så ned til Sarabråten igjen.

Turens lengde: Eventyrskogrunden er 3km, turen fra Østmarkssetra til Sarabråten er 2 km hver vei.

God tur!