Bli aktiv i NOA

Er du på utkikk etter en fritidsaktivitet i et godt miljø som deler de samme verdiene som deg? Vi har flere spennende temalag der du kan engasjere deg for det du brenner mest for!

Andefugler på Engervannet

Er du ny i Oslo-området og vil komme i kontakt med noen som brenner for det samme som du gjør? Vil du sosialisere deg med andre som liker seg ute? Ønsker du å gjøre en forskjell for naturen og miljøet der du bor?

NOA jobber med naturvern i hele Oslo og Akershus, og selv om en del av arbeidet går gjennom papirmøller er kanskje den viktigste delen av jobben det som gjøres i felt. Og mens vi tar oss av byråkratiet kan du hjelpe oss ved å være med på det som er morsomst!

Rent praktisk jobber vi med alt fra kartlegging av ulike verdier i felt til formidling av kunnskap og aktuelle problemstillinger. I tillegg til dette har vi et stort fokus på å spre kunnskap, og å engasjere befolkningen i Oslo og Akershus til å bruke, nyte og ta vare på arter og naturområder i sitt nærmiljø. 

Lokallagene og NOA arrangerer kartleggingsturer i skog, bynatur og kulturlandskap, verksted der du kan lære hvordan du kan hjelpe blant annet fugler og innsekter, aktivitetsdager og turer der du kan bli kjent med naturen i Oslo-området, og spennende arrangementer, debatter og foredrag.

Kan vi lokke med et sosialt, inkluderende og handlekraftig miljø?
Ta kontakt for mer informasjon!
 

Gammelskog-gruppa:


Vil du jobbe for gammelskogene i Marka og overlevelse av alle dens arter?

Gammelskog-gruppa jobber med artsregistreringer og vern av de siste gammelskogene og eventyrskogene i Marka, for opprettelse av nasjonalpark i Østmarka, for landskapsvernområdet i Lillomarka og i Nordmarka/Krokskogen, samt for å stanse hogst i verdifulle skogområder.

Les mer om prosjektet her, eller ta kontakt med Erik Kagge: erikk@naturvernforbundet.no

Dugnadsgjengen på Søndre Sandås:

Kan du tenke deg å bli en del av dugnadsmiljøet på Søndre Sandås? med jevne mellomrom treffes en trivelig gjeng i lokalene våre for å ruste opp enten innen- eller utendørs.

Oppgavene spenner fra enkelt vedlikehold som snekring og maling, til vedkløyving og hagearbeid. Alle bidrag er kjærkomment. Håper vi ser nettopp deg! 

Ta kontakt med noa@naturvernforbundet.no for mer informasjon om tid og sted for neste dugan.

Markagruppa:


Vil du jobbe for bevaring og beskyttelse av Oslomarka, Markaloven og Markagrensa?

Markagruppa jobber med systematisk registrering av biologisk mangfold og opplevelsesverdier i Marka, og for at revisjonen av Markaforskriften harmoniserer med Markalovens formålsparagraf og markaorganisasjonenes krav til forbedringer. Gruppa jobber aktivt for å stanse hogst i verdifulle skogområder og å dokumentere brudd på lovverk og miljøstandard. 

Les mer om Marka og arbeidet her, eller ta kontakt med Bjørn Faafeng: bjanfa@gmail.com for mer informasjon.

By– og tettstedsgruppa:


Er du opptatt av naturen og artsmangfoldet i byen?

NOA jobber nå med å opprette en gruppe som skal ta for seg by- og tettsteder i Oslo og Akershus.


Les mer om vår grønne by og arbeidet her. Ønsker du å bidra til å utvikle denne gruppa? Kontakt noa@noa.no.

Fjordgruppa:


Er du opptatt av å arbeide for vern og restaurering av Indre Oslofjord?

Fjordgruppa ønsker å samarbeide med lokallagene for å få en samlet økologisk verneplan for ålegressenger, strandsoneområder, elvemunninger og hekkeholmer med utgangspunkt i eksisterende verneområder og trålfrie soner. Fjordgruppa arbeider også med tiltaksplanen for Oslofjorden; hva skal være NOAs syn på prioriteringer av tiltak for å bedre Oslofjordens økologiske tilstand?

Ta kontakt med Jan Magnusson: jamagnu@online.no.

Driftsgruppa på Frønsvollen:


Vil du hjelpe oss å drifte Frønsvollen? Er du nysgjerrig på birøkterkunsten? Eller vil du dyrke dine egne poteter?
På Frønsvollen har vi egen birøktergruppe, kjøkkenhage, og arrangerer blant annet sommerfester, turer, arrangementer og dugnader for vedlikehold.

Ta kontakt med Jens Martin Bertheussen: fv@noa.no.
 

Her er det lav terskel og høyt under taket og vi ønsker alle og en hver velkomne!