Om Naturvernforbundet Oslo og Akershus

Vi i Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) jobber for å bevare de store, lokale natur- og friluftlivsverdier i Marka, byen og fjorden.

Søndre Sandås

NOA-kontoret er åpent mandag-torsdag kl 10-14.

Kom gjerne innom!

Søndre Sandås
Sognsveien 231
0863 Oslo

Frønsvollen

På setervollen Frønsvollen, bare en halvtime nord for Frognerseteren i Nordmarka, driver NOA matpakkekafè i helgene.

Alle medlemmer kan leie stedet mot å være «stallvakt».

Stiftet

1914

Medlemmer

12 000

Lokallag

16

Nyhetsbrevene og årsberetning

Grevlingen

Vårt medlemsblad som utgis fire ganger i året

NOAs Ark

Vårt digitale nyhetsbrev, levert til deg hver måned

Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet vedtas av årsmøtet og gir en oversikt over hvilke oppgaver NOA skal prioritere.

Årsberetning

En årlig oppsummering av de saker og prosjekter NOA har arbeidet med. Her finner du også årsregnskapet.

Ansatte

Håkon Eide Gundersen

Daglig leder

tlf: 45242528

hakong@naturvernforbundet.no

Hanna Løken

Kontormedarbeider

hannal@naturvernforbundet.no

Maria Andersen

Aktivitetsansvarlig, naturveileder

mariaa@naturvernforbundet.no

Erik Kagge

Feltbiolog og naturveileder

erikk@naturvernforbundet.no

Yves Vrancken

Prosjektmedarbeider

yvesv@naturvernforbundet.no

Knut Olav Fossestøl

Prosjektansvarlig skole

knutolavf@naturvernforbundet.no

Gjermund Andersen

Spesialrådgiver marka- og skogsaker

gjermunda@naturvernforbundet.no

Ingar Refvik Bondhus

Prosjektmedarbeider

ingarb@naturvernforbundet.no

Siri Tollefsen

Prosjektmedarbeider

sirit@naturvernforbundet.no

Styret

Nikolai Norman

Styreleder

Tlf. 918 44 282

nikolainorman@gmail.com

Sigmund Hågvar

Styremedlem

Espen Ulvin

Styremedlem

Paulina Dudzinska

Styremedlem

Georg Reiss

Styremedlem

Sinduja Krishnan

Varamedlem

Morten Hansen

Varamedlem