NOA-butikken

Her  kan du kjøpe en gave til deg selv eller en venn, og støtte en god sak samtidig! All inntekt fra NOA-butikken går til vårt arbeid for Marka, byen og fjorden, og for en grønn fremtid for kommende generasjoner. 

Alle varene kan bestilles via epost, eller kjøpes på NOAs kontorer på Søndre Sandås. Ved bestilling tilkommer porto og eksp.gebyr for sending via post. Forventet leveringstid er ca 14 dager. Noen av varene, som Markakalenderen, finner du også på utvalgte utsalgssteder.

Bøker

Å se med hjertet – Blant fløner i Farseggen

Foto: Kjell Brustad. Tekst: Tor Åge Bringsværd

Hvordan ser vi på naturen, og hvordan ser den tilbake på oss? Bli med inn i ravinedalene på Farseggen i Skedsmo. Brustad viser frem «flønene», men hva er flønene? I det som minner om uberørt gammelskog lever de i beste velgående og ser tilbake på oss.

Vi har fått bøkene i gave fra fotografen, og inntektene fra salget går i sin helhet til vårt videre arbeid.

Markakalenderen 2024

Kalenderen inneholder tolv flotte markabilder kombinert med variert og spennende markastoff. Her kan du lese om NOAs arbeid for vern og restaurering av markanaturen, om gammelskogens sjeldne arter, og utforske turforslag for et utvalg av Markas historiske ferdselsårer.

Ved å kjøpe kalenderen støtter du NOAs arbeid, i tillegg er den en super gave til den som har alt!

Slåtteenger – insekter og etablering av eng

Naturvernforbundet i Nes har laget dette flotte heftet om slåtteeng. Her kan du lære om slåtteenger, viktigheten av insekter i engen, og tips til hvordan du kan etablere eng selv og dermed bidra til å bevare denne viktige kulturmarken.

Naturglede, økosorg og fremtidshåp

Tekst: Sigmund Hågvar. Foto: Naturfotograf Jørn Bøhmer Olsen

Naturgleden er en viktig drivkraft i naturvernarbeidet. Tørre fakta er ikke nok. Den motivasjonen som kommer fra hjertet er mest slitesterk.

Denne boka er en hyllest til naturopplevelsen. Gjennom dikt, skildringer og naturfoto ønsker forfatterne å løfte fram opplevelsesverdiene og gi dem den anerkjennelsen som de fortjener.

Grønne tekster

«Grønne tekster» av Bredo Berntsen gir deg spennende gløtt inn i naturvernets historie de siste hundre år. Utvalgte tekster fra aviser og tidsskrifter belyser kampene for å bevare våre siste urskoger, uregulerte vassdrag eller intakte fjellformasjoner og fjordlandskap. Andre temaer er advarsler mot miljøgifter og hvorfor atomkraftverk så vidt ikke ble realisert i Norge. Tekstene viser godt hvordan enkeltpersoner ofte har vært både varslere og pådrivere, og at vi ikke kan overlate naturvernet til myndighetene alene.

Artsmangfold i skog – en håndbok om signalarter på Østlandet

Håndboka om signalarter i skog på Østlandet har som hensikt å lære opp artsjegere og brukere av skogen til å gjenkjenne arter og områder med høye naturverdier, og å bidra med viktig kunnskap om artsmangfoldet i skog.

Norske skoger er viktige levesteder for et stort antall arter, og halvparten av de trua artene i Norge lever i skog. Men vi vet for lite om hvor vi har skoger som er særlig artsrike og viktige for naturmangfoldet å ta vare på. For å kunne drive god forvaltning av skogen, trenger vi mer kunnskap om hvor naturverdiene befinner seg.

Det var også motivasjonen for å lage en felthåndbok om signalarter i skog. Tar man med boka i felt, kan man gjennom å lære seg å gjenkjenne ulike signalarter finne ut hvilken type skog man befinner seg i, og om den er særlig verdifull.

Nytt skogbruk!

Boka «Nytt skogbruk!» belyser og drøfter utfordringene i det norske skogbruket, skisserer mulige løsninger og dokumenterer effektene av en eventuell omlegging fra flatehogst til plukkhogst.

Denne boka av Gjermund Andersen viser at krisa i norsk skogbruk kan snus. Med fleralderskogbruk basert på gjentatte, kvalitetsfokuserte utvalgshogster, kan det bli både lønnsomt, samfunnsansvarlig og bærekraftig å drive skogen!

De siste eventyrskogene

Boka som vil berike friluftslivet for alle brukere av Marka, både de som liker seg best på stiene, og de som mener å kjenne hver krik og krok. 

All skog du ser er ikke skog. Etter 70 år med industriell skogsdrift har omtrent 85 prosent av skogen i Oslomarka blitt til kjedelig og biologisk fattige ansamlinger av grantrær, plantet på rekke og rad på samme tid. Men det fins fortsatt lommer med nesten urørt skog i Marka, som kan gi de mest fantastiske opplevelser: Eventyrskogene. Her står grove kjempetrær mellom unge spirer og falne kjemper. Skogene er naturlig aldret, varierte, og terrenget dramatisk. La Gjermund Andersen lede deg gjennom de aller siste i denne boka. 

Ved å kjøpe boka støtter du NOAs arbeid for vern av de siste eventyrskogene i Marka. 

Tanumplatået – Bærums vakre og innholdsrike kulturlandskap

Tanumplatået ligger som en hylle i Bærumslandskapet, hevet over travelheten og trafikken i Sandvika og på E16 og E18. Området er kjent for sin unike kombinasjon av verdier. Fornminnene ligger tett, og du kan følge forfedrenes historie gjennom 3500 år; fra steinalder, gjennom bronsealder, jernalder og middelalder, fram til vår tid. Boka er et samarbeid mellom mange parter, og sammen har vi laget en hyllest til Tanumplatået.

Ved å kjøpe boka støtter du NOA og de andre bidragsyterene sitt arbeid for å verne Tanumplatået. 

Naturen svikter aldri

En bok om kjærlighet til Naturen av Dinamo forlag. Boka er laget til Naturvernforbundets hundreårsjubileum i 2014.

I boka kan du lese hvordan noen av Norges mest anerkjente forfattere og skribenter bruker naturen som motiv, bakgrunnsteppe og inspirasjonskilde, samtidig som du kan se bilder av noen av Norges mest kjente naturfotografer. Alle har de sin spesielle tilnærming til norsk natur, til ettertanke, undring, gjenkjennelse og glede over hva naturen kan gi og betyr for oss.

Ved å kjøpe boka støtter du Naturvernforbundets arbeid for natur og miljø.

Medlemmer for boken for kr 200,-. Den kan også kjøpes på NOA sine kontorer på Søndre Sandås, naturvernbutikken.no og hos utvalgte bokhandlere.

Oppskrifter

NOAvotten

Strikk naturvernvotter i julegave! NOAvotten er lett, myk og varm og egner seg godt til norske vintre. Oppskriften inneholder mønster til dame og herre. 

Ved å kjøpe oppskriften gir du et bidrag til NOAs arbeid for naturen i Oslo og Akershus. 
Når du bestiller oppskrift over mail mottar du en faktura sammen meden pdf av oppskriften. 

NOAs Dronningboller

Kjøp oppskriften på verdens beste vanilje-turboller, som fikk sitt navn da Hennes Majestet Dronning Sonja skrøt de i været! Vi er veldig stolte. 

Ved å kjøpe oppskriften gir du et bidrag til NOAs arbeid for naturen i Oslo og Akershus. 
Når du bestiller oppskrift over mail mottar du en faktura sammen med en pdf av oppskriften. 

Fartein Rudjord

Les de nyeste sakene fra NOA: