Bli medlem i NOA!

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Sammen bidrar vi til å stanse klimaendringene og naturtapet – hver dag, over hele landet.

Ønsker du også å bli aktiv i NOA? Vi har flere spennende temalag der du kan engasjere deg for det du brenner mest for. Bli med på en fritidsaktivitet i et godt miljø som deler de samme verdiene som deg!

Blodstorkenebb og dragehode er blant våre truede arter. Foto: Morten Bergan
Blodstorkenebb og dragehode er blant våre truede arter. Foto: Morten Bergan