Årsmøte 2023 NNV Oslo sør

Innledning om nasjonalpark i Østmarka og årsmøte for NNV Oslo sør (Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand). Velkommen til hyggelig årsmøte.

Velkommen til årsmøte tirsdag 14. mars på Skullerudstua. Vi starter med innledning kl. 18.30.

Forslag om Nasjonalpark i Østmarka

Chritian Hillmann fra statsforvalteren forteller om forslaget til ny nasjonalpark. Hvilke deler av Østmarka kan bli del av nasjonalparken og hva vil nasjonalparken betyr for naturverdiene og friluftslivet i området?

19.15 er det pause med kaffe og noe å bit i. Årsmøtesakene starter kl. 19.30 og ferdig senest 20.30.

På årsmøtet behandler vi disse sakene:

Årsmelding

Forslag til aktivitetsplan for 2023

Regnskap og budsjett

Valg av styre, revisor, valgkomite og delegater til årsmøte i fylkeslaget.

Eventuelt andre saker innmeldt av medlemmene