26.aug 2023

Slåttekurs på Huseby

Hva:
Når: 26.aug, kl. 10:00 – 16:00
Hvor: Huseby, Oslo

Lær om ljåslått, skjøtsel av artsrike enger og bevaring av naturmangfoldet.

Tid: lørdag 26. august 2023 fra kl 10.00 til 16.00

Sted: vest for Huseby leir (gardeleiren), nord i Mærradalen i Oslo.

Atkomst: T-bane til Hovseter stasjon (Østeråsbanen) eller buss til Huseby skole. Kryss Sørkedalsveien og fortsett mot gardeleiren og til høyre over parkeringsplass mot Mærradalen (ca500m). Bilparkering: p-plass Husebyleieren.

Er du interessert i artsmangfoldet i blomsterenger og bruk av ljå? Hvordan skjøtte en blomstereng, øke antall planter og insekter, lage blomstereng istedenfor plen? Da er du hjertelig velkommen til kurset i regi av Naturvernforbundet Oslo vest.
 

Vår kursleder Susanne har lang erfaring med tradisjonell ljåslått og skjøtsel av kulturlandskap. Kurset gir en innføring i ulike type ljåer, oppsett av ljå, vedlikehold og slåtteteknikk. Se også slipekurset 25. aug. hvor du lærer å slipe ljåblad på slipestein. 

Kurssted er en eng som tidligere hadde mye Kanadagullris, men etter mange års skjøtsel er blitt en flott eng med mange engarter

Dagen før, den 25. august fra kl 16.00 til 20.00 tilbyr vi også kurs i sliping av ljå på slipestein og med bryne på NOAs markasenter, Søndre Sandås (Sognsveien 231).

Vi har ljåer og annet redskap til utlån, men ta gjerne med egen ljå hvis du har. Det er lurt å sjekke om din ljå trengs å slipes, i så fall er det fint om du er med på slipekurset dagen før for å sette ljåen din i god stand.

Begge kursdager (sliping av ljå 25.aug og hvordan slå med ljå 26.aug) er åpent for alle som ønsker å bidra til bevaring av artsrike blomsterenger. Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Det er plass til 10 deltaker på slåttekurset, førstemann til mølla! 

Kurset er gratis for medlemmer i Naturvernforbundet. Dersom du ikke er medlem, kan du melde deg inn, eller donere 250 kroner til Naturvernforbundet Oslo Akershus.

Arrangøren organiserer enkel lunsj i enga. Derfor husk påmelding .  Ta med deg drikkeflaske. Klær etter vær, godt skotøy (gresset kan være våt og sleipt) og evt. arbeidshansker. Vi er ute hele dagen uansett vær.


Alle deltar på eget ansvar og følger kursholderens sikkerhetsreglene.

Kontakt for spørsmål om kurset: Jürgen Breiter

Påmelding til NOA.