Naturvernfubundet i Oslo sør stiftet 24. februar 2015

24. februar 2015 ble det holdt oppstartsmøte for Naturvernforbundet i oslo sør. Ingvild Melvær Hanssen ble valgt til leder av lokallaget, og Vigdis Hobøl, Marit Mansaray, Helge Viken og Kjersti Album utgjør resten av styret.

Vi skal ha følgende hovedsaker i 2015:

• Bedre sykkelveier og flere syklister

• Friluftslivets år 2015 og positive naturopplevelser for store og små

• Aktiviteter for nysgjerrige og engasjerte miljøagenter

• Klimautfordringen – det store problemet og de små løsningene