Årsmøte 2024 NNV Oslo sør

Velkommen til årsmøte onsdag 20. mars på Bøler treffsenter på U2, Utmarkveien 2. Her får du høre mer om lokallaget aktiviteter.

Møtet starter med en innledning kl. 18.30.

Planer om skogsbilvei i Østmarkas inngrepsfrie hjerte

v/Kristin Lund fra Østmarkas venner

Kristin forteller om planene om en ny stor skogsbilvei mellom Elvåga og Halsjøen og hvordan dette påvirker natur- og friluftsverdier i området.

19.00 er det pause med kaffe og noe å bite i. Årsmøtet er ferdig ca. kl 20.00.

På årsmøtet behandler vi disse sakene:

Årsmelding

Forslag til aktivitetsplan for 2024

Regnskap og budsjett

Valg av styre, revisor, valgkomite og delegat til landsmøtet.

Eventuelt andre saker innmeldt av medlemmene

Frist for å melde inn saker er 12. mars. Forslag sendes på e-post til oslosor@naturvernforbundet.no