Våre samarbeidspartnere

Samarbeidspartnerne våre er bedrifter og organisasjoner som ønsker et faglig og strategisk samarbeid med Naturvernforbundet. Omfang og innhold i samarbeidet fremforhandles fra gang til gang.

Cultura bank har som formål å finansiere samfunnsnyttige og bærekraftige prosjekter. Banken finansierer blant annet prosjekter som kan forbedre økosystemene, skape renere luft, gi verdige sosiale forhold, dekke behov for omsorg og gi barn og ungdom bedre oppvekstvilkår. Naturvernforbundet har et samarbeid med Cultura Bank om Naturvernkonto der du kan spare på en sparekonto og samtidig støtte Naturvernforbundet.


Fagforbundet er LOs største forbund med over 400 000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter. Fagforbundet har i flere år hatt en samarbeidsavtale med Naturvernforbundet. Naturvernforbundet og Fagforbundet samarbeider for å fremme natur, miljø og helse på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.


Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Naturvernforbundet samarbeider med Elektroforeningen og Nelfo om smart energibruk. Vi har felles interesse i at energiforbruket reduseres og at den fossile energibruken erstattes av fornybar strøm.


Norgesgruppen er landets største aktør innenfor daglige forbruksvarer, med virksomhet i alle fylker. Kjernevirksomheten er grossist – og detaljvirksomhet, og Norgesgruppens kunder er i hovedsak innenfor servicehandel, storhusholdning og dagligvarehandel. Naturvernforbundet og NorgesGruppen samarbeider om miljøløsninger knyttet til dagligvarehandelen.


Norsk Varme er en bransjeforening for hele ildsteds- og skorsteins- og utstyrsbransjen, med produsenter, montører og forhandlere. Naturvernforbundet og Norsk Varme jobber sammen for å spare miljøet og bedre luftkvaliteten gjennom utskiftning til rentbrennende ildsteder, samt oppfordre til riktig vedfyring.