Transport

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Det har store følger for miljøet.

bil motorbane vei
Bygging av motorvei

En grønnere veipolitikk

Naturvernforbundet har sett på veiplanene for 23 konkrete strekninger på rundt 850 kilometer, fra Lyngdal i sør til Steinkjer i nord, med en total prislapp på 285–290 milliarder kroner.

Nei til ny rullebane på Gardermoen

14 organisasjoner har gått sammen om et brev til samferdselsminister Nygård og klima- og miljøminister Eide med krav om at planlegging av en tredje rullebane på Gardermoen stanses.

bilkjøring i Norge de siste 40 årene.
5x mer
flypassasjerer reiste via norske flyplasser i juni 2022.
5,1 mill
millioner
2,882
personbiler finnes i Norge i dag.