Transport

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er reisevirksomheten innenlands med motoriserte transportmidler tre-fire-doblet. I tillegg kommer en kraftig vekst i utenlandsreisene. Dette har store følger for miljøet.

bil motorbane vei
Bygging av motorvei

En grønnere veipolitikk

Naturvernforbundet har sett på veiplanene for 23 konkrete strekninger på rundt 850 kilometer, fra Lyngdal i sør til Steinkjer i nord, med en total prislapp på 285–290 milliarder kroner.

Nei til ny rullebane på Gardermoen

14 organisasjoner har gått sammen om et brev til samferdselsminister Nygård og klima- og miljøminister Eide med krav om at planlegging av en tredje rullebane på Gardermoen stanses.

bilkjøring i Norge de siste 40 årene.
5x mer
flypassasjerer reiste via norske flyplasser i juni 2022.
5,1 mill
millioner
2,882
personbiler finnes i Norge i dag.

Støttespillere

LO_logo
jernbaneforbund_logo
lokomotivførerforbund_logo