Jernbane

Jernbanen har små utslipp, tar liten plass og bruker lite energi sammenliknet med andre transportformer.

For at vi skal greie å redusere biltrafikken og utslippene derfra, må vi ha attraktive og gode alternativer. I dag er jernbanenettet gammelt og skrøpelig i store deler av landet. Naturvernforbundet vil fornye og bygge ut det norske jernbanenettet, men det betyr også at vi må vedlikeholde og ta bedre vare på den jernbanen vi har.

Skriv under: Få jernbanen på beina!

Vil du velge tog?

I Norge:

Du kan finne alle rutetider for alle norske tog, og kjøpe billetter, på nettsidene til Entur. Der finner du også rutetider for all annen kollektivtrafikk i Norge.

Til og fra utlandet:

Naturvernforbundet har utarbeidet flere guider for å gjøre det enklere for deg å velge tog til og fra utlandet. Her finner du dem!

På utenlandsreise/ferie uten fly og bil

Togruter og reisetips Oslo-Göteborg-København-Hamburg

Togruter og reisetips Trondheim-Stockholm/Göteborg-København

Jeg skal på interrail. Hvor kjøper jeg plassbilletter?

Annonse