Jernbane

Jernbanen har små utslipp, tar liten plass og bruker lite energi sammenliknet med andre transportformer.

For at vi skal greie å redusere biltrafikken og utslippene derfra, må vi ha attraktive og gode alternativer. I dag er jernbanenettet gammelt og skrøpelig i store deler av landet. Naturvernforbundet vil fornye og bygge ut det norske jernbanenettet, men det betyr også at vi må vedlikeholde og ta bedre vare på den jernbanen vi har.