Norge – landet med trege tog og mange flyreiser

Nordmenn flyr tre ganger oftere innenlands enn de som flyr nest mest i Europa. Vi har i tillegg Vest-Europas tregeste langdistansetog. Dette er et resultat av en bevisst politikk gjennom tiår, for å fremme flyreiser og bilkjøring istedenfor mer miljøvennlige alternativer.

Artikkelen er oppdatert i februar 2024 med tall for flyreiser fra Eurostat for 2022. Artikkelen ble først publisert i september 2017.

Norge er i utakt med resten av Europa i samferdselspolitikken. Vi er det landet i Europa der folk flyr aller mest innenriks. Vi reiser cirka tre ganger oftere innenriks med fly enn grekere, spanjoler og islendinger, som er de mest ivrige flygerne internt i eget land i resten av Europa.

Når det gjelder totale flyreiser, både innenriks og utenriks, var vi før pandemien det mestflygende landet i Europa som ikke ligger på en øy uten fast forbindelse. Det var vi ikke lenger i 2022 – men vi er bare så vidt passert av Luxembourg. Vi ligger fortsatt betydelig over alle andre nordiske land, også når det gjelder utenriksflygninger. Ellers viser statistikken en liten nedgang i flytrafikken over hele Europa sammenlignet med 2019 – også i 2022 satte pandemien avtrykk på reiselysten, spesielt på begynnelsen av året.

En ting som kan forklare mengden innenriks flyreiser i Norge er at vi har Vest-Europas tregeste langdistansetog. En del land i Europa satser sterkt på tog, andre er mer halvhjertet. Men norske tog er tregere og går sjeldnere enn de aller, aller fleste, uansett ambisjonsnivå. Vår sammenligning av togtilbud i Europa viser at kun Romania og Bulgaria har tregere langdistansetog enn Norge – og på avstander opp til 600 kilometer dominerer tog over fly i de fleste land bortsett fra Norge.

Flyr enormt mye innenriks

Statistikk fra Eurostat viser at nordmenn er Europas klart mest flygende folkeferd internt i eget land. Islendingene er nærmest oss, men har et land som er langt mer komplisert å bygge veier i. I tillegg har de ingen jernbane i det hele tatt. Innenriks flyr vi over tre ganger mer enn spanjoler og grekere, som bor i land med mange øyer med stor befolkning, noe som i utgangspunktet gir høy innenriks flytrafikk.

Vi er det eneste landet i Europa som satser ensidig på fly for å løse innenlands langdistansetransport. Dette er dårlig samferdsels-, klima- og miljøpolitikk. Norge har et mål om en fossilfri transportsektor. Det klarer vi ikke med den ensidige flysatsningen. Derfor bør vi skrinlegge planene om en tredje rullebane på Gardermoen og andre flyplassutbygginger, og heller satse på et bedre togtilbud til de delene av landet der det er formålstjenlig.

Antall innenlands flyreiser per person per år, 10 på topp, land som leverer statistikk til Eurostat (2022):

1. Norge 2,579
2. Hellas 0,878
3. Spania 0,861
4. Island 0,855
5. Portugal 0,602
6. Italia 0,547
7. Tyrkia 0,461
8. Frankrike 0,409
9. Sverige 0,396
10. Finland 0,308

Kilde: Eurostat

Nær toppen også på utenriksfly

Når det gjelder utenriksflygninger per person, er lista dominert av land som ikke har fast forbindelse til resten av Europa. Norge ligger også her relativt høyt, på en 11. plass – men ned fra en femteplass i 2019.

Utenriks flyreiser per person per år, 10 på topp, land som leverer statistikk til Eurostat (2022)

1. Island 16,365
2. Malta 10,956
3. Kypros 6,834
4. Irland 6,384
5. Luxembourg 6,195
6. Portugal 4,968
7. Sveits 4,784
8. Hellas 4,721
9. Danmark 4,242
10. Nederland 3,468
11. Norge 3,369

Kilde: Eurostat

Totalt antall flyreiser per person per år, 10 på topp, land som leverer statistikk til Eurostat (2022):

1. Island 17,220
2. Malta 10,956
3. Kypros 6,834
4. Irland 6,408
5. Luxembourg 6,195
6. Norge 5,948
7. Hellas 5,598
8. Portugal 5,570
9. Sveits 4,823
10. Danmark 4,509

Kilde: Eurostat

Togtilbud (2023) – snitthastighet og frekvens:

 • Frankrike: Paris-Bordeaux 269,5 km/t, 37 tog
 • Spania: Madrid-Barcelona 251,3 km/t, 46 tog
 • Frankrike: Paris-Lyon 243,1 km/t, 32 tog (+5 tregere tog)
 • Italia: Roma-Milano 200,2 km/t, 79 tog
 • Sverige: Stockholm-Göteborg 159,8 km/t, 29 tog (+13 regiontog)
 • Storbritannia: London-Manchester 155,7 km/t, 47 tog
 • Tyskland: Berlin-München 153,3 km/t, 24 tog
 • Finland: Helsinki-Vasa 115,9 km/t, 7 tog
 • Tsjekkia: Praha-Ostrava 108,4 km/t, 33 tog
 • Polen: Warszawa-Szczecin 100,7 km/t, 7 dagtog og 1 nattog
 • Danmark: København-Aalborg 99,8 km/t, 29 tog
 • Norge: Oslo-Kristiansand 82,3 km/t, 7 dagtog og 1 nattog
 • Norge: Oslo-Trondheim (med buss for tog Fåvang-Ringebu) 80,1 km/t, 4 dagtog
 • Norge: Oslo-Stavanger 78,1 km/t, 6 dagtog og 1 nattog daglig
 • Norge: Oslo-Bergen 71,5km/t, 3 dagtog og 1 nattog daglig (buss for tog Voss-Bergen på den sjekkede datoen, snitthastighet da er 68,1 km/t)

Se hele tabellen her!

Må begrense flybruken kraftig i Norge

Norge er et langt land, og fly er nødvendig på de lengste distansene. Men hoveddelen av flyreisene internt i Norge går mellom de store byene i Sør-Norge, på distanser der andre europeiske land satser på tog. Vi gjør det ikke.

Skal vi få et transportsystem uten skadelige klimagassutslipp, må vi begrense flyreisene kraftig. Flyet er det mest energikrevende og utslippsintensive transportmiddelet vi kan velge for å dekke behovet for reiser mellom norske byer. Det er særlig viktig med kapasitetsøkende tiltak på jernbanen som kan bidra til at vi kan utnytte jernbanenettet bedre, i form av nye kryssingsspor og kryssingssporforlengelser – og vi ber om at tiltak for å fremme økt godstransport på bane får høy prioritet, da dette forholdvis raskt kan bidra til reduserte klimagassutslipp. Vi forventer også framdrift på dobbeltsporutbygging og planlegging av Grenlandsbanen (Porsgrunn-Skorstøl, innkorting av Sørlandsbanen). Arbeidet med å elektrifisere en større del av togtrafikken blir også viktig.

For dårlig togtilbud til utlandet

Til utlandet er togtilbudet usammenhengende, med ikke-eksisterende koordinering av ruter og billettkjøp – til tross for at flere av rutene ut av Norge har fått bedre tilbud de siste par årene. Naturvernforbundet har laget flere guider til hvordan man kan reise utenlands uten fly og bil, for å synliggjøre de mindre miljøbelastende alternativene:

Fra Sverige går det nå to ulike nattog fra Stockholm til Hamburg og Berlin via Malmö. Norge bør snarest følge opp det svenske initiativet, så vi kan få effektive togforbindelser fra Norge til kontinentet. I tillegg bør vi få gjennomgående tog mellom Oslo og København. I dag innebærer alle reiser denne veien et dårlig koordinert bytte i Göteborg. Planene om raskere tog mellom Oslo og Stockholm bør også få en seriøs behandling, og planer for å øke kapasiteten og senke reisetiden på de mest trafikkerte strekningene internt i Norge må utarbeides.