Olje og gass

Vi har allerede funnet mer olje og gass enn det vi kan ta opp dersom vi skal unngå klimakrise. Det er på tide at Norge omstiller seg vekk fra olje og gass til mer bærekraftige løsninger.

Derfor må vi la olja ligge

I mange tiår har norsk olje og gass vært en viktig inntektskilde for Norge. Samtidig bidrar vår produksjon av olje og gass til store klimagassutslipp. Skal vi klare å nå klimamålene kan vi ikke lenger lete etter mer olje eller bygge ut nye olje- og gassfelt.

Bilde av Sonja i skogen. NAturvernforbundet har alle rettigheter

Synes du også at barna våre fortjener en framtid med et levelig klima og en rik natur?

Verden ligger langt unna å nå klimamålene. Vi kan fortsatt unngå de mest katastrofale klimaendringene, men det haster. Da kan vi ikke fortsette å bygge ut nye oljefelt som vil forverre klimakrisen. Bli med og krev at Norge tar sin del av ansvaret. Skriv under på vår kampanje i dag!

25 %
av utslippene i Norge kommer fra olje- og gassutvinning
49%
økning i utslippene fra olje- og gassektoren fra 1990 til 2021
Dyr og planterFartein Rudjord

Du kan gjøre en forskjell

Bli med på laget som jobber med å ta vare på naturen. Sammen skal vi sørge for at naturen går i arv.