Derfor må vi la olja ligge

Vi har allerede funnet mer olje og gass enn det vi kan ta opp for å nå klimamålene. Det er på tide at Norge omstiller seg vekk fra olje- og gassproduksjon til mer bærekraftige løsninger.

Klimaet tåler ikke mer olje og gass

Norge har, i likhet med de fleste andre land forpliktet seg til at vi skal unngå en temperaturøkning som fører til katastrofale klimaendringer. Dessverre er det lite praktisk politikk som tyder på at vi vil nå dette målet. Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at vi ligger langt unna å nå klimamålene.

Hovedgrunnen er at vi er altfor avhengige av fossile energikilder som kull, olje og gass. Vi har allerede funnet mer enn vi kan ta opp, hvis vi skal klare å nå klimamålene.

Ifølge det internasjonale energibyrået IEA kan vi ikke lenger bygge ut nye olje- og gassfelt dersom vi skal unngå mer enn 1,5 graders oppvarming. Det er klimamålet som alle verdens land har forpliktet seg til å jobbe for å nå. Likevel fortsetter mange land og lete etter mer olje og gass og bygge ut nye oljefelt. Det finnes en statusrapport som heter “The Production Gap Report” (2021). Den viser at verdens fossilprodusenter i dag planlegger å utvinne 57 prosent mer olje og 71 prosent mer gass enn det som er mulig, dersom vi skal nå klimamålet.

Norges klimaansvar

Siden 60-tallet har oljen vært en viktig inntektskilde og arbeidsplass for mange i Norge. Samtidig bidrar vår produksjon av olje og gass til store klimagassutslipp. Ifølge Statistisk sentralbyrå kommer 25% av utslippene i Norge i dag fra olje- og gassutvinningen.

For å kutte utslippene fra produksjonen planlegger oljeselskapene å elektrifisere oljefeltene ved å bruke strøm fra land. Dette løser likevel ikke hovedproblemet til klimakrisen, som er vårt forbruk av kull, olje og gass.

De største utslippene kommer ikke når vi produserer oljen, men når oljen blir solgt og forbrent andre steder i verden. Totalt bidrar oljen vi selger for 500 millioner tonn Co2 ekvivalenter. Dette tilsvarer 10 ganger Norges nasjonale klimautslipp, eller 40 ganger så mye som utslippene fra produksjonen av norsk olje og gass.

En voksen lomvi og en baby dekket i oljesøl

Skal vi løse klimakrisen kan vi ikke lete etter mer olje. Derfor sier vi nei til nye norske oljefelt.

Norge blant verstingene

FNs klimapanel, IEA og en rekke studier viser at mesteparten av verdens olje og gass må bli liggende hvis vi skal ha en sjanse til å nå klimamålene. Konsentrasjonen av CO2-innholdet i atmosfæren øker til nye rekordnivåer år for år. Likevel fortsetter Norge å lete etter mer olje og bygge nye oljefelt. I løpet av de siste ti årene har norske myndigheter gitt like mange oljelisenser (700) som det ble gitt til sammen i løpet av de 47 foregående årene. Norge opptrer dermed som Europas mest aggressive oljeutvinner.

Ifølge en rapport fra Oil Change International vil klimautslippene fra lisensene som i dag er tildelt på norsk sokkel (men som ikke ennå produserer) bidra til økte klimautslipp på til sammen 3 gigatonn co2. Det vil si 60 ganger Norges nasjonale utslipp.

Hva må gjøres?

Bilde fra markering med banner: Hvorfor olje når løsningen er soleklar?

Naturvernforbundet mener at en styrt avvikling av olje og gassektoren er det eneste ansvarlige og vil kreve en stor omstilling av det norske arbeidslivet.

Naturvernforbundet mener det må lages en nedtrappingsplan for hele petroleumssektoren som bevarer arbeidernes rettigheter og kompetanse, og som sikrer behovene til lokalsamfunn som i dag er avhengige av petroleumsindustrien.

Dette er Naturvernforbundet sine krav:

  • Norsk olje- og gassutvinning halveres innen 2030 og fases fullt ut innen 2040. Det må ikke gis noen nye oljelisenser på norsk sokkel, og all ny leting og prøveboring stanses.
  • Stortinget må avvise utbygging av alle planlagte olje- og gassfelt, inkludert Wisting.
  • Lisenser utdelt gjennom 23., 24. og 25. konsesjonsrunde må trekkes tilbake, og særlig lisensene som er delt ut innenfor iskantsonen, på tvers av anbefalingene fra de miljøfaglige etatene.
  • All videre elektrifisering av sokkelen fra land må stanses.
  • Norge må verne en tredel av sine havområder innen 2030, og det må opprettes varige, petroleumsfrie områder.
OljeplattformHarald Pettersen

SKRIV UNDER: Nei til nye oljefelt

Om vi skal klare å nå Parisavtalens mål, og holde oss under 1,5 graders oppvarming, kan vi ikke lenger fortsette som før. Norge må slutte å bygge nye oljefelt midt i en klimakrise.

"*" indicates required fields

Navn*
Samtykke*
Ved å signere dette oppropet samtykker jeg til at Naturvernforbundet lagrer min kontaktinformasjon i forbindelse med gjennomføringen av kampanjen, og kan kontakte meg med relevant informasjon. Naturvernforbundets personvernerklæring: https://naturvernforbundet.no/personvern/