Testamentariske gaver – la naturen gå i arv!

Ved å gi en testamentarisk gave til Norges Naturvernforbund gir du et viktig bidrag til arbeidet for å bevare natur og miljø for fremtiden.

Naturvernforbundet er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon, med fylkeslag i alle landets fylker og ca. 100 lokallag over hele landet. Vi er opptatt av et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men jobber spesielt med områdene naturvern, klima, energi, samferdsel og miljøvennlig forbruk.

Kontaktperson testamentariske gaver

Aino Bogetvedt
Telefon: 992 60 757
E-post: ab@naturvernforbundet.no

La naturen gå i arv

Ønsker du at noe av det du etterlater deg skal være et bidrag til vårt arbeid, kan du skrive et testamente. Flere ønsker å testamentere bort mindre enkeltbeløp, mens noen velger å gi større summer. Man kan testamentere bort løsøre, fast eiendom så vel som penger og verdipapirer.

Naturvernforbundet har stor respekt for den tillit som blir vist oss ved at verdier som er opparbeidet gjennom et langt liv blir overlatt oss. Dersom du er usikker eller har spørsmål angående det å skulle gi en testamentarisk gave til Naturvernforbundet, kan du gjerne ta kontakt med oss.

Det gode testament

Naturvernforbundet deltar i samarbeid med 32 medlemmer av Fundraising Norge der vi jobber for økt bevisstgjøring om arv og testamentariske gaver. På nettsiden detgodetestament.no kan du lese mer om arv og testamentariske gaver.

Snakk om arv

Snakk gjerne med de nærmeste om arv og opprettelse av testament. Åpenhet kan være et bidrag til å forebygge uenigheter.

Dersom du er i tvil om formalitetene, kan det være lurt å innhente rådgivning og juridisk bistand for å sikre at testamentet er gyldig. 

Juridisk bistand

Naturvernforbundet kan tilby juridisk bistand dersom du ønsker å tilgodese oss i ditt testamente. Ta enten kontakt med oss, eller benytt deg av vår samarbeidspartner advokatfirmaet Justify, som kan gi deg veiledning digitalt.

Her finner du skjema til Justify dersom du ønsker å tilgodese Naturvernforbundet i ditt testamente.

Lover og regler om testamentariske gaver

Nedenfor har vi samlet noen punkter med svar på de vanligste spørsmålene om reglene for arv og testament, samt noen linker til hvor du kan finne mer utfyllende informasjon. Ta gjerne kontakt med oss om du har andre spørsmål.

Kort om fordeling etter arveloven

  • Arveloven bestemmer hvordan arv skal fordeles når noen går bort og setter rammene for det som kalles pliktdelsarv: Dersom du har barn er det bestemt i arveloven at 2/3 av arven skal gå til etterlates barn (opp til 1 million kroner).
  • Dersom en ikke har barn eller ektefelle, står en fritt til å testamentere alt en eier. Hvis det ikke foreligger et testament er det ektefelle/samboer eller barn som disponerer arven.
  • Har en ikke arvinger eller nær familie tilfaller arv staten. Det er altså kun ved å opprette et testament at du selv kan bestemme hvordan arv skal fordeles.
  • Testamentariske gaver til ideelle organisasjoner som Norges Naturvernforbund er fritatt for arveavgift.

Krav som må tilfredsstilles for at testamentet skal være gyldig:

  • Det må lages et skriftlig testament med sted og dato påført.
  • Mottaker av arv må være oppført med fullt navn og full adresse.
  • Testamentet må være bevitnet av to myndige personer.
  • Testamentvitnene eller deres familie eller arbeidsgiver kan ikke  være tilgodesett i testamentet.
  • Reglene for pliktdelsarv må være ivaretatt.

Mer utfyllende informasjon om arv og testament finner du her:

Nettsiden detgodetestament.no: Hvordan opprette et testament?

Advokatforeningen: Slik skriver du testament

Lovdata.no: Arveloven