Du er her:

  • Østfold

Nyheter

Forside rapp 2017-1

Spøkelsesteiner - rapport Nr 1 - 2017

13.02.2017 | Sist oppdatert: 10.05.2017

Spøkelsesteiner av plast som mistes blir liggende og fiske i flere tiår, og i teorien i flere hundre år. Hummer og andre dyr som blir fanget, vil etterhvert dø og blir til nytt åte som igjen lokker inn flere hummer. Hvert år mister hummerfiskerne flere tusen teiner. Noe må gjøres, og det haster! Naturvernforbundet i Østfold presenterer her en rapport med forslag til regelendringer.

Istock-vannkraftverk-962353996
Ta politisk kontroll over vannkraften!

Åpent brev til de politiske partiene om vannkraft!

Naturvernforbundet i Østfold har styrebehandlet et opprop forfattet og undertegnet av flere organisasjoner. Vi i Naturvernforbundet i Østfold stiller oss bak oppropet - Oppropet kan leses i sin helhet i dette nyhetsoppslaget.

Årsmøtet til Naturvernforbundet i Østfold holdes kun digitalt. Fysisk oppmøte avlyses.

15.03.2021 | Sist oppdatert: 16.03.2021

Grunnet regjeringens nedstenging av Viken fylkeskommune vil Naturvernforbundet i Østfold likevel ikke avholde fysisk årsmøte på Sikkelandkroken 9 i Ise som først planlagt Vi avlyser altså det fysiske årsmøte, og avholder dermed et heldigitalt årsmøte på zoom. Se lenke i artikkelen "årsmøte Naturvernforbundet i Østfold" som ligger på våre nettsider

Viser fra 1 til 4 av totalt 114 artikler