De som tjener penger på skogen, vokter samtidig over skogens mylder av sårbart liv

Skogen i Norge er under stadig press. Vi må passe på det som er igjen av mangfold.

Skogeierne skal selv gjøre kartlegging av naturmangfold før de hogger. Dette høres ut som bukken og havresekken.

I et slikt system blir salg av stokker fort viktigere enn bevaringsinteresser.

Alt er ikke i sin grønneste orden.

Klikk på lenkene nedenfor

Les hva NRK avdekket når de sjekket planer om hogst og skogsbilvei

Skogbruket bryter egne miljøregler – beholder det grønne sertifikatet