Spøkelsesteiner – rapport Nr 1 – 2017

Spøkelsesteiner av plast som mistes blir liggende og fiske i flere tiår, og i teorien i flere hundre år. Hummer og andre dyr som blir fanget, vil etterhvert dø og blir til nytt åte som igjen lokker inn flere hummer. Hvert år mister hummerfiskerne flere tusen teiner. Noe må gjøres, og det haster! Naturvernforbundet i Østfold presenterer her en rapport med forslag til regelendringer.

Naturvernforbundet i Østfold testet på sensommeren ut en metode for å finne og hente opp tapte hummerteiner. Konklusjonen er at å løse problemet med spøkelsesteiner med å gjenfinne teinene og plukke dem opp, vil være alt for dyrt dersom dette skal gjøres profesjonelt. Løsningen vil være endringer i regelverket for teinefiske, kombinert med en satsing på frivillig innsats i oppryddingen.