Kystkampanjen

Naturvernforbundet setter i gang et to års arbeid som skal få flere til å få øyene opp for kysten. – Vi ønsker at enda flere skal bli oppmerksomme på den fantastiske kystnaturen, og hva vi sammen kan gjøre for å ta vare på den

Naturvernforbundet i Østfold har i flere ti-år arbeidet med å få redusert vannforurensingen i vann og vassdrag i fylket. Siden slutten av syttitallet hvor foreningen nettopp hadde skiftet navn fra Landskapsvernet i Østfold til Østfold Naturvern, øket Naturvernforbundet på landsbasis sin innsats mot vannforurensingen.

I dette arbeidet stod Torgeir Gillebo og Øivind Weholt sentralt. Førstnevnte var også medforfatter i boka : Det gjelder vårt livsmiljø,  som kom ut på begynnelsen av åttitallet. Etter hvert som arbeidet i foreningen dreiet mer over fra bare å omhandle klassisk naturvern til luft og vannforurensing øket konfrontasjonene med større industribedrifter så som Borregaard, Kronos Titan, Greaker Industrier og Unger Fabrikker. De kommunale utslippene var også etter hvert blitt enorme som følge av at alle hadde fått ”vannklosett”.

Den urensete kloakken blandet seg med industriutslipp og en økende landbruksforurensing bestående av jordpartikler og næringsstoffer som er utslipp vi faktisk sliter med den dag i dag. Vi sliter fortsatt med utslipp fra ødelagte rørledningsnett med kloakkvann som aldri når frem til kloakkrenseanleggene. Utslipp fra Sarpsborg er et eksempel med gråvann tilsvarende hele 10 000 personer som fortsatt renner ut i Glomma pr. 2011. Behovet er derfor fortsatt stort for å legge press på myndigheter så vel som utslippskildene for å oppnå god vannkvalitet.