Om oss

Bli bedre kjent med Naturvernforbundet Østfold!

Naturvernforbundet ØStfold

Her finner du kontaktinformasjon til styremedlemmene, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og link til styrende dokumenter

Postadresse:

Naturvernforbundet i Østfold
Kirkegaten 31
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

E-post: ledernaturvernforbundetostfold@gmail.com

Org.nr: 971 248 149

Kontonr: 9365 15 61793

Last ned Naturvernforbundets arbeidsprogram her:

Styret

Leder: Håkon Borch
Tlf: 97 06 76 85
E-mail: hborch@me.com

Nestleder: Ragnar Johnsen
Tlf: 918 82 369
E-mail: ragjohn@online.no

Styremedlem: Hans Jan Bjerkely
Tlf: 99 28 10 07
E-mail: gretehans@halden.net

Styremedlem: Ragnar Johnsen
Tlf: 91882369
E-mail: ragjohn@online.no

Styremedlem: Randy Gunnar Lange
Tlf: 91882369
E-mail: randy@naturveiledern.no

Styremedlem: Øystein Henriksen
Tlf: 91198055
E-mail: ohe@zeimo.no

Vararepresentant:
Ola Martin Wergeland Krog
Tlf: 97 11 04 39
E-mail: ola@naurostfold.no

Vararepresentant:

Kenneth Thommasen

Tlf: 926 16 287

E-mail: kenneth@arborist.no

Vararepresentant:

Ingunn Bohman-Lange

Tlf: 900 16 467

E-mail: ravnhetta@gmailcom

Vararepresentant:

Gunhild Vigdisdatter

Tlf: 908 86 526

E-mail: gullhilds@gmail.com

Vararepresentant:

Heidi Oskarsen

Tlf: 412 69 231

heidi.e.oskarsen@gmail.com

Fylkessekretær 
Tom Christian O Alnæs
tlf. 957 98 395 
E-post: tom@naturostfold.no 

Kontaktpersoner sak:

Vannmiljø og Levende kyst
Håkon Borch
Hans Jan Bjerkely

Skog
Ola M. Wergeland Krog

Vindkraft
Ola M. Wergeland Krog

Samferdsel
Ragnar Johnsen
Hans Jan Bjerkely

Landbruk/økologisk landbruk
Ragnar Johnsen