Skogglededagen et vellykket arrangement

ved Bangtjernet på Jeløya

Molkylærbiolog Camilla Lorange Lindberg viser diverse lav og moser

Rundt 30 små og store fant veien til Bangtjernet ved Rambergåsen på en litt kald og våt vårdag. Representanter fra  Naturvernforbundet Follo-Moss, Framtiden i våre hender, 1. Jeløy Speidergruppe godt assistert av en geolog og en molekylærbiolog viste naturmangfoldet i skogen.

les mer