Marin forsøpling

Naturvernforbundet i Halden har siden 2018 hatt en referansestrand ved Revodden i Halden, og denne ryddes i mai hvert å

Vi har også arrangert ryddeaksjoner blant annet på strendene i Eskeviken, i Schultzedalen, langs Tista ved Fosseløkka, på Knivsøya, på Brattøya, langs Remmenbekken, og i samarbeid med «Strandryddeaksjonen fra bekken til by’n» på Tyska og Hollenderen.