En god medieulv er en død ulv

Foredrag av Tore Slaatta
Rygge bibliotek 7. februar 23 kl 19.00
Ulven omtales ofte i norske medier. Hva gjør mediedekningen med vår holdning til dyret?

Tore Slaata, professor i medievitenskap, holder foredrag om sin rapport «Ulven i det norske medielandskapet»

Det negative bildet av en uønsket ulv dominerer nyhetene. Ulven i norske nyhetsmedier er i stor grad endødulv, eller en ganske snart dødulv, oppsummerer rapportforfatter Slaatta. som har undersøkt mediedekningen av ulv i Norge fra 2011 til 2020, gjennom analyseverktøyet Retriever. De dekker både trykte medier, nettmedier og etermedier.

Ulven settes i stor grad settes opp mot menneskers liv og interesser som en truende, heller enn en truet art. Verneperspektivet, med vekt på at ulven finnes og kan oppleves i norsk fauna og har en rett til å være der, er klart mindre dekket i media, ifølge rapporten.

– Det er viktig at naturfaglig informasjon og fakta om ulv i naturen og dens økologiske rolle formidles korrekt i samfunnsdebatten. I lys av naturkrisen er objektiv naturkunnskap om artsmangfoldet og artenes rolle i økosystemene en oppgave som alle må bidra med, og særlig når det gjelder ulv eller andre truede arter, uttaler Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.