Kontakt oss

Halden

Du er velkommen til å kontakte oss i Naturvernforbundet i Halden, både ved å sende en e-post til vår kontaktadresse, og ved å kontakte oss i styret direkte.

Kontaktinformasjon

E-post: halden@naturvernforbundet.no

Vår Facebook-side: https://www.facebook.com/naturvernforbundetihalden

Har du saker du ønsker vi skal ta opp på våre styremøter?
Ta kontakt med oss på e-post.

Styret 2022

Fungerende leder fra 11.12.22: Magne Staal
Nestleder: Magne Staal
Sekretær: Elin K. Ajer Stenersrød Andreassen
Kasserer: Vibeke Julsrud
Styremedlem: Simen Paulsen
Styremedlem: Alice Snorradottir
Styremedlem: Sara Kristina Langbråten
Styremedlem: Gina Køhn
Varamedlem: Hilde Bekkevard

Varamedlem: Lars-Håkon Nohr
Varamedlem: Fred Voldset
Varamedlem: Håkon Naasen Tandberg