Kontakt oss

Du er velkommen til å kontakte oss i Naturvernforbundet i Halden, både ved å sende en e-post til vår kontaktadresse, og ved å kontakte oss i styret direkte.

Halden

Vi er et lite, men aktivt lokallag.

Kontaktinformasjon

E-post: halden@naturvernforbundet.no

Vår Facebook-side: https://www.facebook.com/naturvernforbundetihalden

Har du saker du ønsker vi skal ta opp på våre styremøter?
Ta kontakt med oss på e-post.

Styret 2024

Leder: Alice Snorradottir
Nestleder: Magne Staal
Sekretær: Elin K. Ajer Stenersrød Andreassen
Kasserer: Vibeke Julsrud
Styremedlem: Stine Ramdal
Styremedlem: Hilde Bekkevard
Styremedlem: Torstein Dahl
Varamedlem: Sara Kristina Langbråten
Varamedlem: Simen Paulsen
Varamedlem: Lars-Håkon Nohr
Varamedlem: Sissel Sofie Harbo
Varamedlem: Gina Køhn