Naturmangfoldet trues av mange grunner

  • Nedbygging
  • Skogsdrift
  • Forurensing
  • Fremmedarter
  • Overbeskatning