Kontaktinformasjon

Kontakt oss: follomoss@naturvernforbundet.no

Leder: 

Kristian Vahl Østbye

Nestleder:

Nils Thorsen

Sekretær:

Gunnar Stigen 

Kasserer:

Olav Marius Berg

Arkiv, foto, facebook og hjemmeside:

Erik Kolderup

Styremedlemmer:    

Kjersti Nygaard

Per Ola Fenre

Koert Strujk

Trygve Olsen