Kontaktinformasjon

Kontakt oss: follomoss@naturvernforbundet.no
Leder:  Kristian Vahl Østbye
Nestleder: Nils Thorsen
Sekretær: Gunnar Stigen 
Kasserer: Olav Marius Berg
Arkiv og hjemmeside: Erik Kolderup
Styremedlemmer: Kjersti Nygaard, Per Ola Fenre,
Koert Strujk, Klaas Neij, Grania Skappel, Petra Bjerknes,
Therese Wizur  

Kontakt oss: follomoss@naturvernforbundet.no

Leder: 

Kristian Vahl Østbye

Nestleder:

Nils Thorsen

Sekretær:

Gunnar Stigen 

Kasserer:

Olav Marius Berg

Arkiv, foto, facebook og hjemmeside:

Erik Kolderup

Styremedlemmer:    

Kjersti Nygaard

Per Ola Fenre

Koert Strujk

Klaas Neij

Grania Skappel