Politisk debatt i Moss om miljø- og naturvern – 23. august

Partiene i dagens kommunestyre stiller til debatt i Samfunnshuset i Moss den
23.august kl.18.00. Møtet er åpent for alle.