Dyr og planter

Naturen lever og er frisk takket være samspillet mellom alle artene som lever i naturen. Men rikdommen av dyr og planter er ingen selvfølge.

Dyr og planter

Ingen vet helt sikkert hvor mange forskjellige former for liv vi har i dette landet. Det var registrert over 41000 arter, men trolig finnes det så mange som 55000 forskjellige arter i Norge. Her kan du lese mer om Naturvernforbundets arbeid for verning av naturmangfoldet i Norge.

217 arter
217 fremmede arter utgjør en stor trussel mot naturmangfoldet i Norge.
Fra 3000 til 125
På 1800-tallet hadde vi over 3000 bjørn i Norge. I 2016 ble det registrert 125.
35 av 250
Av verdens mer enn 250 humlearter er hele 35 påvist i Norge.

Siste nytt om dyr og planter

Truede arter

Det finnes 2355 truede og 1235 nær truede arter i Norge. For noen er det satt i gang spesielle ordninger for at de ikke skal dø ut.

Ulv og rovdyr

Vi har fire store rovdyr i Norge: gaupe, jerv, ulv og bjørn. Overdreven jakt gjorde at alle disse var nær utryddet i forrige århundre. Sakte men sikkert fikk vi mer kunnskap om rovdyras plass i den norske faunaen, og i dag er målet å sikre levedyktige bestander av rovdyra.

Humler og insekter

Vi er avhengig av insekter. De sikrer vår matforsyning, gir oss medisinske virkestoffer, honning, silke og fargestoffer, og de er klodens vaktmestere.

Murkhøvd, Valdres natur skog trær mose grøntAdrian Lombardo

Fremmede arter

Ettersøkte og farlige, men ofte vakre. Fremmede arter kan være en stor trussel for norsk natur. Slepp i laus i naturen, kan de spre seg, presse bort sårbare arter og gjøre stor skade. 

Du kan gjøre en forskjell

Bli med på laget som jobber med å ta vare på naturen. Sammen skal vi sørge for at naturen går i arv.