Dyr og planter

Det finnes et fantastisk mangfold av forskjellige arter i naturen, fra insekter til planter, sopp og fugl. Men rikdommen av dyr og planter er ingen selvfølge. Her kan du lese mer om dette.

Dyr og planter

Ingen vet helt sikkert hvor mange forskjellige arter det finnes i Norge. Det er påvist omtrent 47 000 arter, men det finnes også antagelig rundt 25 300 arter vi enda ikke har oppdaget!

Her kan du lese mer om Naturvernforbundets arbeid for vern av artsmangfoldet.

231 arter
231 fremmede arter utgjør en svært høy risiko for de hjemmehørende artene i Norge.
9 % i vann
av de påviste artene i Norge lever i ferskvann. Det er 4356 arter.
35 av 250
Av verdens mer enn 250 humlearter er hele 35 påvist i Norge.

Sist oppdatert 29.04.2024.

Kilde: Kunnskapsstatus for artsmangfoldet (artsdatabanken.no)

Siste nytt om dyr og planter

Truede arter

De lever både høyt og lavt, men står i fare for å forsvinne for godt. Det finnes 2752 truede og 1359 nær truede arter i Norge. For noen er det satt i gang spesielle ordninger for at de ikke skal forsvinne.

Rebecca Biong

Ulv og rovdyr

Vi har fire store rovdyr i Norge: gaupe, jerv, ulv og bjørn. Overdreven jakt gjorde at alle disse var nær utryddet i forrige århundre. Sakte men sikkert fikk vi mer kunnskap om rovdyras plass i den norske faunaen, og i dag er målet å sikre levedyktige bestander av rovdyra.

Humler og insekter

Vi er avhengig av insekter. De sikrer vår matforsyning, gir oss medisinske virkestoffer, honning, silke og fargestoffer, og de er klodens vaktmestere.

Fremmede arter

Ettersøkte og farlige, men ofte vakre. Fremmede arter kan være en stor trussel for norsk natur. Slippes de løs i naturen, kan de spre seg, presse bort sårbare arter og gjøre stor skade. 

Du kan gjøre en forskjell

Bli med på laget som jobber med å ta vare på naturen. Sammen skal vi sørge for at naturen går i arv.