Du kan stole på oss

Naturvernforbundet er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg måte. Her finner du vår personvernerklæring.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Naturvernforbundet ved generalsekretær Gro Holstad.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til:
Adresse: Mariboes gate 8, 0183 Oslo
E-post: naturvern@naturvernforbundet.no
Telefon: 23 10 96 10
Organisasjonsnummer: 938 418 837

Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale om medlemskap med deg og for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet og Naturvernforbundets arbeid.

Ved å melde deg inn samtykker du til at Naturvernforbundet lagrer personopplysningene om deg. Du blir medlem av Norges Naturvernforbund og i et lokal- og fylkeslag, knyttet til ditt bosted.

Som medlem mottar du magasinet vårt «Natur & miljø», lokalt medlemsblad dersom ditt fylkes- og/eller lokallag har dette, Naturvernforbundets nyhetsbrev på e-post og periodevis informasjon per brev og e-post om aktiviteter og arbeid fra Naturvernforbundet lokalt og sentralt. Du vil også motta årsmøteinnkalling til lokal- og/eller fylkeslag i henhold til Naturvernforbundets vedtekter § 8-5.3. og § 9-7.2. Innkallingen sendes som brev i posten, med mindre vi har din e-postadresse, da vil den sendes digitalt.

Det er mulig å reservere seg mot å motta magasinet «Natur & miljø», fylkes- og lokalblader, e-post, SMS og henvendelser via brev og/eller telefon. Gjelder henvendelsen ditt avtaleforhold kan du kontaktes uavhengig av kanalreservasjoner. Det er ikke mulig å reservere seg mot å motta innkalling til årsmøte.

Kontingentkrav for medlemskap sendes én gang i året, men mindre annet er avtalt med medlemmet. Dersom kontingentkravet ikke betales sendes betalingspåminnelser. Kontingentkrav sendes som post dersom medlemmet ikke har opprettet elektronisk betalingsavtale.

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap. Ønsker du at vi skal slette (anonymisere) ditt navn kan du eksplisitt be om dette. 3 år etter at ditt medlemskap er avsluttet vil alle dine personopplysninger slettes.

Tillitsvalgte
Naturvernforbundet lagrer verv du har hatt i Naturvernforbundet for historiske formål. Vi lagrer ditt navn, ditt verv, og når du innehadde dette vervet.

Givere
Fra våre faste givere (Naturvenner) innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av giveravtale med deg. For de som ønsker skattefradrag for sine gaver samler vi også inn personnummer, som kun benyttes til å rapportere til skattemyndighetene.

Ved å bli fast giver samtykker du til at Naturvernforbundet lagrer personopplysninger om deg.

Som fast giver mottar du magasinet vårt «Natur & miljø», samt Naturvernforbundets nyhetsbrev på e-post. Som fast giver vil du periodevis motta informasjon per brev og e-post om aktiviteter og arbeid fra Naturvernforbundet sentralt.

Det er mulig å reservere seg mot å motta magasinet «Natur & miljø», e-post, SMS og henvendelser via brev og/eller telefon. Gjelder henvendelsen ditt avtaleforhold kan du kontaktes uavhengig av kanalreservasjoner.

Du kan når som helst avslutte ditt giverforhold. Ønsker du at vi skal slette (anonymisere) ditt navn kan du eksplisitt be om dette.  Avslutning av giverforholdet kan gjøres ved å sende epost til medlem@naturvernforbundet.no 

Du kan velge å gi gaver til Naturvernforbundet anonymt, for eksempel ved å krysse av i feltet «Jeg vil være anonym» i nettskjemaet.

3 år etter at ditt giverhold er avsluttet vil alle dine personopplysninger slettes.

Påmelding arrangementer
Naturvernforbundet arrangerer flere seminarer og arrangementer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta informasjon til nye arrangementer.

Aktiviteter og kampanjer
Naturvernforbundet har ulike aktiviteter og kampanjer for å spre budskapet og påvirke politikk. Dette bidrar å skape engasjement, lojalitet, rekruttering og innsamling av nye midler til Naturvernforbundet.

Personopplysninger vi lagrer og bruker for dette formål er: navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer, giverhistorikk. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at lagring og bruk av disse personopplysningene er nødvendig for å oppnå Naturvernforbundet sitt formål om å verne natur og miljø. Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal benyttes til dette formålet, kan du ta kontakt med oss så vil vi fjerne dine personopplysninger fra våre systemer.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Naturvernforbundet bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Dette gjelder blant annet adressevedlikehold. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Samarbeid om register med Natur og Ungdom Naturvernforbundet samarbeider om drift av medlemsregister med vår ungdomsorganisasjon Natur og Ungdom. Kun ansatte med spesifikk tillatelse i de ulike organisasjonene har tilgang på informasjonen. Dersom du har medlemskap, abonnement eller er fast giver i flere av organisasjonene vil kontaktinformasjonen du oppgir gjelde for alle. Dette gjelder både samtykke, reservasjoner og adresseendringer. Det betyr at vi deler informasjon om hvor du bor (adresse) dersom du er medlem/giver i både Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

Særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger)
I utgangspunktet behandler ikke Naturvernforbundet personopplysninger som er listet som særlige kategorier av personopplysninger hos Datatilsynet.

Ved påmelding til arrangementer kan Naturvernforbundet innhente samtykke til at deltagere oppgir helseopplysninger, som for eksempel allergier. Disse opplysningene blir ikke brukt til annet enn å administrere arrangementet.

Vi anbefaler alle som skal kontakte oss om å være forsiktige med personopplysninger på e-post uten at dette er avtalt med oss på forhånd.

Fødselsnummer/personnummer
Naturvernforbundet lagrer personnummer kun for innrapportering til skattemyndighetene for eventuelle gavebeløp du har gitt. Personnummer oppbevares i 3 år etter siste gave med mindre du ber om at personnummer skal slettes.

Rettigheter og klageadgang
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.