Hav og strand

Havet trues av forurensning, overfiske, utfyllingsprosjekter og andre inngrep. For mange arter er den samlede belastningen svært stor.

Siste nytt om hav og strand

Alger på grunt vann. I vannet sees pungreker (mysider). Foto: Erling SvensenErling Svensen

Havet trenger helhetlig vern

Havet er under press fra mange kanter. Oppdrett, oljeutvinning, gruvedrift på havbunnen og annen menneskelig aktivitet truer det marine livet. Det er summen av belastningen som blir stor for mange arter, og derfor haste det med helhetlige verneplaner!

30 år
På 30 år er mengden laks i norske elver halvert. Mange menneskeskapte trusler gjør at villaksen går en tøff fremtid i møte.
75% reduksjon
En fullstendig vridning fra fabrikkskip til mindre båter kan gi over 75% reduksjon av drivstofforbruket.
90% er plast
Nærmere 90% av alle
funn som er rapportert inn til Hold Norge Rent er av plast.

Oppdrett

 Oppdrett er en viktig næring langs kysten som gir mange arbeidsplasser. Men vi kan ikke godta en næring som ikke tar tilstrekkelig miljøhensyn.

Fiskebåt i lofoten

Fiskeri

Nordmenn er kanskje et folk av fiskere og båteiere, men det er mye vi ikke vet om det fantastiske livet under havoverflaten.

Strandrydding

Strandrydding er et eksempel på at det
enkleste ofte er det beste og at det du gjør
som enkeltperson har en betydning.

Truls Gulowsen som rydder stranden med NaturvernforbundetFartein Rudjord
Mennesker som bygger en fuglekasse sammen, energiFartein Rudjord

Du kan gjøre en forskjell

Bli med på laget som jobber med å ta vare på naturen. Sammen skal vi sørge for at naturen går i arv.