Midt-Troms

Kontakt: Roar Jørgensen 952 20 836 midt-troms@naturvernforbundet.no

Naturvernforbundet Midt-Troms er lokallaget for Senja, Sørreisa, Målselv, Bardu, Dyrøy, og Salangen kommune. Vi vil arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen. Vi arbeider nå med hovedvekt på kystsoneplaner, vindkraft og motorisert ferdsel.

natur Midt-Troms

Nyheter fra Midt-Troms