Minneord Hans Prestbakmo

Hans Prestbakmo (1936-2024) var en iherdig og trofast vokter av naturen, dyre- og fugleliv i Troms. Hans var æresmedlem i Naturvernforbundet. Han var utdannet agronom, og hadde stor glede av å gå i fjellet. Som oppsynsmann for hyttene til Troms Turlag, fikk Hans benyttet sin turglede til å utføre nyttig virke. Som reindriftsforvalter i Troms var han også en forkjemper for samenes rettigheter.

Hans Oddvar Prestbakmo minneordPrivat bilde

Naturvernforbundets (altså vårt) æresmedlem Hans Oddvar Prestbakmo, født 10.mars 1936, sovnet inn på Målselvtunet 25.mai.

Naturen, dyre- og fugleliv, har mistet en iherdig og trofast vokter.  Hans var utdannet agronom, og hadde stor glede av å gå i fjellet. Som oppsynsmann for hyttene til Troms Turlag, fikk Hans  benyttet sin turglede til å utføre nyttig virke. Hans traff sin Hermien i Troms Turlag, og turgleden de begge hadde, førte dem sammen.

En forkjemper for samenes rettigheter

Hans var agronom fra Ås, og han fikk venner og bekjente blant reindriftsamer i fjellene i Troms og Finnmark på sine turer. En videreutdanning innen reindriftsforvaltning med jus i Harstad, gjorde at jobben som samefogd/senere reindriftsforvalter i Tromsø ble hans. Med kjennskap og vennskap i reindrifta var det viktig at kontoret ble flyttet til Målselv, der avstanden mellom reindrift og byråkrati minsket.

Med sin faglige kunnskap og sine gode forbindelser innen reindrifta, ble Hans en viktig røst i det norske byråkratiet for samers rettigheter.

Kampen mot utbygging av Altavassdraget var viktig. Hans visste med sin kunnskap at en utbygging av Altavassdraget ville ødelegge enorme beiteområder for reinen, fordi disse ville bli lagt under vann.

Hans var aktiv i lokalpolitikken og organisasjonslivet

På nitti-tallet flyttet jeg fra studiested i München til Målselv. Full av tanker om miljøgifter og SO2 forurensning fra tyske fabrikkområder, ble jeg med i lokalpolitikken. Hans og Hermien var nyttige å bli kjent med. De var aktive i SV, og jeg lærte mye av dem når det gjaldt å drive lokalpolitikk.

Ved utarbeidelse av Finnmarksloven, kom Hans med nyttige innspill. Kombinasjonen av kunnskap til jus, kjennskap til reindrifta og lokalkunnskap var en viktig, og ganske sjelden kombinasjon Hans hadde.

Hans og Hermien var aktive i Besteforeldrenes klimaaksjon, da de selv fikk barnebarn. Selvfølgelig var det viktig å ta med barnebarna. Hele Hans og Hermiens virke har vært for å gi videre en jordklode uten altfor mange sår og uopprettelige skader.

Nå er din vakt over, Hans

Vi er uendelig takknemlige for ditt engasjement og gode bidrag! Vi overtar stafettpinnen, og skal gjøre vårt beste! Men å fylle dine sko, det kan vi ikke love at vi greier.

Naturvernforbundet Midt-Troms

Benedicte Rørholt

Hans Oddvar Prestbakmo minneordPrivat bilde
Hans Prestbakmo med barnebarn på fjelltur