Om fylkeslaget

Styret i Troms

Naturvernforbundet i Troms
Postboks 924, 9259 Tromsø
Org.nr 971 400 811
Epost: troms@naturvernforbundet.no

Kontaktperson februar: Styreleder Per Inge Guneriussen

Styreleder:
Per Inge Guneriussen, Telefon 46794363

Styremedlemmer:
Kirsti-Mette Mastrup Solvang 
Anne Lise Mortensen
Christine Myrseth
Kriss Rokkan Iversen
Kimi Nie-Nilsen
Ragnar Nilsen

Varamedlemmer:
Elisabeth KJæreng
Arnold Jensen
Barbara Vögele
Pål Moddi Knutsen (kasserer)

Naturvernforbundet i Nordreisa:
Geir Tomasjord, geir.tomasjord@gmail.com
Telefon: 416 75 733

Leder
Geir Tomasjord
Telefon: 416 75 733
E-post: geir.tomasjord@gmail.com
Kasserer: Belinda Vedal

Styremedlemmer:

Andreas Bakkehaug Mikalsen

Bendik Fanghol

Ragnhild With

Ragnhild Enoksen

Rakel Heggelund Fanghol (vara)

Elisabeth Kjæreng (vara)

Nina Storm (vara)

Christina Lund (vara)

Tromsø og Omegn

Postboks 924, 9259 Tromsø

Leder:
Naturvernforbundet i Tromsø og omegn:
Therese Svenning, tromso@naturvernforbundet.no
Telefon: 90243288

Styremedlemmer: 
Anne Nesbakken
Agnes Bergstrøm
Ragnar Nilsen
Anna Birkeland Olerud (vara)
Kjersti Hellesøy (vara)

Arkiv årsmøtedokumenter

Klikk her for å finne dokumenter fra tidligere årsmøter.