Skal sårbar natur registreres?

Orkideen marisko regnes som sårbar. Her er to vakre eksemplarer fra Sørreisa kommune.

Marisko i Sørreisa kommuneRoar Jørgensen

Vi har mye vakker og sårbar natur i Midt-Troms. Bildene som ble tatt i Sørreisa kommune i dag, er av orkideen marisko, som er regnet som sårbar (rødlistet VU). Marisko finnes også i Bardu, Målselv, Dyrøy, Salangen og Senja kommune.

Dersom arealene der den vokser blir nedbygd av industri som vindkraftverk, datalagringssentere eller hyttefelt kan den forsvinne fra området. Dersom det blir plantet granfelt der den vokser, kan marisko og annen stedegen vegetasjon også bli fortrengt. Derfor bør den registreres i artsdatabanken slik at planleggerne i kommunen vet at den vokser der og kan ta hensyn til det.

Flora- og faunakriminalitet

Marisko er også ettertraktet av samlere og utsatt for florakriminalitet. I Salten har man i følge artsdatabanken sett at den er blitt gravd opp og smuglet til kontinentet.

Orkideene på bildene vokser på et sted som ikke er registrert.

Marisko fra Sørreisa kommune. 11. juni 2024

Dette dilemmaet i forhold til registrering av arter er også aktuelt for fugler, der en mann i Tromsø nylig ble tiltalt for å være i besittelse av mer enn 40000 egg, mange fra truede fuglearter.