Oppdrett

Oppdrett er en viktig næring langs kysten, men også en stor trussel for miljøet i fjordene våre og for villaksen.

Bilde av oppdrettsmerder i sjø, med fjell i bakgrunnen

Norsk oppdrettsindustri har vokst seg gigantisk. For hver enkelt villaks finnes det tusen oppdrettslaks langs Norgeskysten. Oppdrettsnæringen er viktig, og byr på store økonomiske verdier og mange arbeidsplasser, men også store trusler for vill laksefisk og miljøet i fjorden. Næringen har vokst omtrent uhemmet, med svært få miljøkrav. Nå ser vi oss nødt til å stille krav om ingen vekst før miljøproblemene er løst. 

Naturvernforbundet mener at fiskeoppdrett må over i lukkede anlegg. Det vil hindre spredning av lakselus og forurensning, redusere rømming av oppdrettsfisk og begrense næringens miljøpåvirkning. Næringen er blitt en av våre største industrier, og vi må ha de samme forventningene til miljøansvar hos den som i andre store næringer: Krav til utslippskontroll, lokalitets- og konsekvensvurderinger og ikke minst: Samme dyrevelferd for fisk som for andre husdyr.

På 30 år er mengden laks i norske elver halvert, og mange menneskeskapte trusler gjør at villaksen går en tøff fremtid i møte.  Oppdrettslaks som rømmer fra anleggene og lakselus som sprer seg i fjordene er begge store trusler mot villaksen –  forårsaket av oppdrettsindustrien.

I tillegg til at Norge er blant verdens ledende oppdrettsnasjoner, er norske elver hjem for en tredel av de globale villaksbestandene. Derfor hviler det et stort ansvar på oss for å ta vare på elvene og fjordene hvor vår villaks, atlanterhavslaksen (Salmo salar), holder til. 

fisk dyr

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.05.2024

Leder Truls Gulowsen og medlemmer av Naturvernforbundet som jublerFartein Rudjord

Bli medlem i Naturvernforbundet!

Naturvernforbundet jobber for bevaring av natur og dyreliv. Som medlem kan du både støtte og ta del i dette viktige arbeidet. Vi trenger deg!