Øygarden

oygarden@naturvernforbundet.no

Vi vil invitere til strandrydding, og følge lokale høringssaker og verneprosesser tett. Vi har spesielt fokus på myr, kystlynghei og fugleliv. Leder: Sunniva Vatle.

Nyheter fra Øygarden