Engasjer deg!

Brenn du for natur, miljø og klima? Har du lyst å vera med å jobba for å ta vare på naturen? Det er mange måtar å bidra på. 

 Naturvernforbundet Hordaland jobbar me med mange ulike tema som motorvegutbygging, vern av natur som elvar, fjell, skogar, hav og fjordar, mindre forbruk, betre vilkår for syklistar, fotgjengarar og kollektivtransport i byar, bygder og tettstader, energisparing– og effektivisering, utfasing av fossilt, oppdrett, plast og fjerning av framande artar som sitkagran. 

Dugnad

Du kan vera med på plastryddeaksjonar, fiksefestar, dugnadar mot framande, skadelege artar som sitkagran og hemlokk.

Bli aktivitetsleiar 

Om du har tid og lyst til å legga ned ein ekstra innsats for naturen, kan du bli aktivitetsleiar på våre dugnadar. Du får opplæring i å leia og gjennomføra aktivitetar, til dømes plastryddeaksjonar og dunadar mot framande artar. Du vil få større ansvar og verdifull erfaring. Ta kontakt med oss på hordaland@naturvernforbundet.no, så tek me ein samtale. 

Bli med i en faggruppe

Liker du betre å bryna deg på faglege spørsmål? Vi har faggrupper om naturmangfold, klima og transport, og vind og energi.

steinkobbe, illustrasjon kommunikasjon

Kommunikasjonsarbeid

Ta bilete, illustrera, filma, skriva tekstar, laga innhald til nettsiden, sosiale media og medlemsmagasinet NaturVest. Ta kontakt med Mona på mm@naturvernforbundet.no 

Lokallag

Du kan vera med i eit lokallag, eller starta ditt eige, om du vil jobba med lokale saker. Vi har lokallag på Voss, Askøy, Stord, i Kvam og Nordhordland.

Studentgruppa vår

Studenter kan også bli med i Naturvernstudentene Bergen.

Frivillig-gruppe: Reparasjon og forbruk

Vi har en aktiv gruppe som arrangerer sykvelder og deltar i Gjenbruksuken. Gruppen kan bli med på klesbyttedag, markeder og andre sosiale arrangementer.

Ta kontakt med Lena Teigland på lt@naturvernforbundet.no for mer informasjon.

Frivillige i reparasjon og forbruks-gruppen som har sykveld

Delta i demokratiet vårt

Hvert lokallag og fylkeslag har eit styre som diskuterer og g jer vedtak som blir gjeldande for organisasjonen vår. Medlemmene blir føreslått av valkomiteen og valgt av årsmøtet.

Alle kan dukke opp på årsmøtet, men det er kun dei som har vore medlem hos oss i minst 6 månader som kan stemme ved valg. Årsmøtene pleier å vere i mars kvart år, og blir annonsert i god tid på nettsider, grupper og i NaturVest.

Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste og viktigste organ og her bestemmer organisasjonen: politikken vår, prioriteringene våre og hvem som skal sitte i organisasjonens ledelse.

Kvifor engasjera seg?

Fellesskap

Du vil treffe andre miljøinteresserte som vil bekjempe naturtap og bedre klimaet.

Gratis reise og mat

Vi dekker ofte reise og mat på turer. Dette blir det opplyst om.

Attest

Om du har gjort en god innsats hos oss, kan vi skrive en attest. Det vil være nyttig når du skal søke jobb.

Alle skal trivast i Naturvernforbundet!  

Organisasjonen vår skal vera ein trygg arena for alle, og me jobbar for god representasjon i kjønn, alder og bakgrunn. Dei etiske retningslinjene våre gjeld for frivillige, tilsette og tillitsvalte i Naturvernforbundet.

Våre møteplassar

Medlemsmøter. Med ujevne mellomrom inviterer vi medlemmer til å delta på møter hvor fagpersoner kommer for å snakke om ulike temaer. 

Naturlig onsdag-møter. Faglig og sosialt møte på kvelden med innlegg og debatter. Du får mer kunnskap om temaer knyttet til natur og miljø. 

Årsmøte med middag. Må ha vært medlem i minst 6 måneder for å ha stemmerett.

Naturvernhelg. Faglig og sosial helg som ofte går til Lygra. I mars/april.

Sommerfesten. Hyggelig avslutning med grilling og bading. I juni.

Landsmøte. Delegater blir sendt ut fra hvert lag. 

Juleverksted. Vi lager miljøvennlige gaver og kort, og spiser pepperkaker. I november/desember.


Nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev omtrent en gang i måneden. Kryss av om du også vil bli invitert til aktiviteter.