Les NaturVest

Magasinet for medlemmer i Naturvernforbundet Hordaland.

Foss i Hardanger, Hordaland

I NaturVest kan du lese om skog, mat, lyngbrenning, lokale arrangementer, naturvennlig hage, transport og mye mer. Medlemsmagasinet har et opplag på ca. 3000 og sendes i posten til alle medlemmer i Hordaland.

Materiellfrister for 2023 er 28. april og 1. november. Magasinet dukker opp i postkassen 26. mai og 24. november.

NaturVest nr 2-2022, forside

Kontakt

Vil du bidra med tekster, illustrasjoner, bilder eller annet i magasinet? Kontakt redaktør Mona Maria Løberg på mm@naturvernforbundet.no. Kontakt Sverre Stakkestad for å sikre deg annonseplass: sverre@gmk.as og 55 10 10 97. Ønsker du å reservere deg mot å få NaturVest i postkassa? Kontakt medlem@naturvernforbundet.no.

NaturVest fra 2007-dd.

Under har vi samlet utgivelsene av NaturVest, med korte stikkord om de viktigste sakene. Trykk på linkene under for å lese.

2022

NaturVest 2 Fremmede bartrær. Skog. Lyngbrenning. Cruise.
NaturVest 1 Hordfast. Trusselen i Tressmarka. Tog til Europa.

2021

NaturVest 2 Bevaring gjennom skjøtsel. Bioplast.
NaturVest 1 Ver ein pollinatorven. Naturen ved Nordåsvannet. Rettsvern

2020

NaturVest 2 Sats på reparasjon. Vindkraft. Høstens ryddeaksjoner.
NaturVest 1 Hordfast. Plast. Vi tar vare på historien.

2019

NaturVest 2 Vindkraft. Bevaring gjennom skjøtsel. Arealbruk i Kvam. Inkludert: En by for bier og Bergensere (Vår visjon for Bergen i 2030). 
NaturVest 1 Streik for framtida. Lys og mørke. Ta vare på insekta

2018

NaturVest 2 Opo er redda. Vassdragstreff i Aurland. Plastjakten på Osterøy. 
NaturVest 1 Plastvettregler. Ta vare på matjorda. Miljøpris til fylkestinget. 

2017

NaturVest 2 Plastjakten har begynt! Pøbeldugnad på Ånuglo. Hvordan går det med vipene?
NaturVest 1 Flytrafikken belønnes. Flaumregulering i Vossovassdraget. Plastforurensningen. 

2016

NaturVest 4 Kva er grøn industri? Ikkje oversjå Russland. Vil byggja ut verna vassdrag. 
NaturVest 3 Ny kunnskap om Øystesevassdraget. Klimakamp som kulturkamp. 
NaturVest 2 Hav i endring. Matsvinn. 
NaturVest 1 Verneverdig vassdrag foreslått utbygget. Mange kraftverk små. Rewilding. 

2015

NaturVest 4 Religion og miljøkamp. Elsykkelfunn. Sopp, urskog og hule eiker. 
NaturVest 3 + visjonen Gode Grønne Bergen Miljøregnskap. Natur i politikken. 
NaturVest 2 Natur i litteraturen. Forfatterrollen. 
NaturVest 1 Grønt næringsliv. Det grønne skiftet. ABC i Naturmangfoldsloven. 

2014

NaturVest 4 Naturvernforbundet 100 år.  Naturkapital. Fornybarsamfunnet. Atomkraft. 
NaturVest 3 Høye konsentrasjoner av svevestøv. Elsykkel gir bilister to hjul. 
NaturVest 2 Grønare ferie. Pilegrimsvandring i Norge. 
NaturVest 1 Klimapolitikk. Karbonavgift til fordeling. Karbonlager i norske skoger. 

2013

NaturVest 4 Prøvekjøre elsykkel lansert. Naturmanfold. Genmanipulert mat. Jordens tålegrenser. 
NaturVest 3 Miljøvalgundersøkelse. Frank Aarebrot og miljøbevegelsen. Oljefyren skal ut. 
NaturVest 2 Hav. Bærekraftig havbruk. Marin forsøpling. «Grøne konsesjonar» gjer meis miljøbelastning. 
NaturVest 1 Bergensbanen på fire timer. Elsykkel. PUST. Samkjøring. Vardebrenning mot oljeboring. 

2012

NaturVest 4 Velstandsfanden. Grønne gaver. Vedfyring. Fergeløs E39. Nnimmo Bassey. 
NaturVest 3 Lokal mat. Tid for sopp. Med elsykkel på jobben. 
NaturVest 2 Grøne byar. Prestegårdsparseller og geriljagartnere. Grønne tak. og korridorer 
NaturVest 1 Passivhus. Miljøteknologiparadokset. Klimaendringer. Samferdselstiltak. 

2011

NaturVest 4 Naturlig onsdag. Miljøpris til Askøy senter. Julefeiring. 
NaturVest 3 Miljøvalg. Bærekraftige liv. Klimautslipp. Et flygende vinmonopol. 
NaturVest 2 Økoturisme. Øygruppa Røvær. Miljøpris til Finnegarden. Villaksen. 
NaturVest 1 Halverte energiforbruket. Elsertifikat – stønad til økologisk skadeverk. Øystesevassdraget truga. 

2010

NaturVest 4 Mange utfordringar for Homlagarden. Økologisk mat. Klimavennlig mat = økologisk mat?
NaturVest 3 Surere hav. Verneområder til havs. 420 kv luftlinje gjennom Hardanger. Energipolitikk. 
NaturVest 2 Mangfoldsåret. Framtida er forsiktig forbruk. Vil dyrke mat på taket. IKEA raserer våtmark. 
NaturVest 1 Fra oljefyrt til oljefri. Klima og avfall. Lovende klimaplaner og skandaløse parkeringshus.

2009

NaturVest 4 Nasjonalparker. Seier for naturmangfoldet i Bondhusdalen. Villreinen på Hardangervidda. 
NaturVest 3 Miljøvalgundersøkelse. Kan IT være grønn? Naturmangfoldsloven. 
NaturVest 2 Elbiler. På sykkel inn i fremtiden. På sporet av fremtidens Bergensbane. 
NaturVest 1 Finanskrisens muligheter. Delvis grønn krisepakke. Ubåten U-865 utenfor Fedje.  

2008

NaturVest 4 30 års kamp for Stølsheimen. Etiske leker. U-864. 
NaturVest 3 Framtidas hus. Oljefri. Ingen veg i fuglefredningsområde på Vigra. 
NaturVest 2 Kystlandskapet. På tur med tog. Nei til oljeboring ved Fedje. Bioenergiekskursjon. 
NaturVest 1 Fremtidens bussbillett. Vil fjerne oljefyr. Offshore vindkraft. Rasering av vassdragsnatur. 

2007

NaturVest 4 Søppelkulturen. Kraftplanar ved Folgefonna. 
NaturVest 3 Miljøval. Lisbeth setter bybaneultimatum. Klimaendringer. 
NaturVest 2 Biodrivstoff og klima. Nye Vossebanen. Norge fortsatt klimasinke. Transportkaos.
NaturVest 1 Oljevernberedskap. Liten mose kan stoppe kraftutbygging.