NaturVest-podden

NaturVest-podden er en podcast om natur og klima fra Naturvernforbundet Hordaland.

Grafikk NaturVest-podden

Vi startet opp NaturVest-podden i slutten 2023 for å dykke dypere i noen av temaene vi jobber med. Her vil vi samle samtaler med mennesker som har noe viktig å fortelle om natur og klima. Med hver episode følger det også en fyldig artikkel du kan lese.

Du kan lytte på følgende plattformer: Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Castbox, Pocket Casts og RadioPublic.

Alle episoder i NaturVest-podden

skogens uro, sveio-saken, skog, hogst, befaringFoto: Jeanette Tennebekk

Vi må snakke om skog

Skogen er hjem for 1330 truede arter, men de forsvinner når skogene flatehogges. Gjermund Andersen jobber med å verne verdifulle skogsområder, og gir konkrete råd om hvordan man kan drive skogen på en bærekraftig måte. Han snakker om hvordan mange skogeiere blir lurt, hvorfor frivillig skogvern er en gullgruve og hva folk som er glad i skogen kan gjøre for å ta vare på den. Han ønsker seg bedre rådgivning for skogeiere, ny skoglov og robuste skoger som tåler fremtidens klima.

Linda Karen Eide, Helse BergenFoto: Mona Maria Løberg

Sykehuset og plasten

For 20 år siden skulle energiplasten fra sykehuset brennes og gi energi via fjernvarmeanlegget. Nå er fokuset på materialgjenvinning og kutt i overforbruk. Linda Karen Eide har jobbet med miljø på sykehuset i Bergen i 25 år, og snakker om hvordan Helse Bergen gjør det enkelt å sortere riktig og kutte i plastforbruket. Hun har stor tro på nettverk for sykehusansatte som jobber med miljøspørsmål.

Woolly Pot, erstatning for plastpotterFoto: Mona Maria Løberg

Mer enn en blomsterpotte

En potte i ull kutter i plastforbruket, og baner vei for bedrifter som vil være en del av lokale, bærekraftige kretsløp. Barry Steel kom fra «fast fashion», men i møte med folkene i Bioregion Institute og prosjektet Woolly Pot ble han inspirert til å gjøre ting bedre. Han og Frida Lunde Høisæther, masterstudent ved HVL, forteller om hvordan de har jobbet med prosjektet for å få til en endring lokalt. De snakker om bærekraft og lokal produksjon, markedsføring og systemer. Publisert 31.05.2024.

Ting på kjøkkenet, forbruksvarerMona Maria Løberg

Tingene og søpla

Det har vært for lite kontroll over avfallet, men nå tar EU grep som påvirker oss alle. Det varsles regelendringer på flere fronter. Produkter skal vare lengre, og emballasje skal bli kunne gjenvinnes. I denne episoden snakker vi med Joakim Gulliksen, som har jobbet med avfall og forsøpling i mange år som fagrådgiver i Naturvernforbundet og nå i Samfunnsbedriftene. Han snakker om hvorfor kunstgressbaner med gjenvunnet bildekk var en dårlig idé, om produsentansvar og hvorfor han er skeptisk til bioplast. Publisert 23.01.2024.

hest og kjerre. Når det ringes med bjellen, vet alle at bosset skal hentesUkjent fotograf / Universitetsbiblioteket UIB

Bossets historie

Hva har vi gjort med det vi ikke trenger lenger? Toralf Igesund har jobbet i BIR siden 1992, og kjenner godt til avfallets historie i Bergen. Mye avfall ble hevet på sjøen eller samlet i deponier. I dag gjenvinnes en del, men mye brennes. Samtidig jobbes det med å finne nye metoder for å utnytte ressursene enda smartere. Toralf snakker om sirkulær økonomi, sortering, reparasjonskultur, nye prosjekter og samarbeidet med andre bransjer. Publisert 20.12.2023.