Saker vi jobber med

Vi bryr oss om de sakene som betyr noe i ditt nærmiljø! Les mer om vårt lokale engasjement.

Opp til Ulriken, byfjell i Bergen

Naturvernforbundet Hordaland taler naturens stemme i en rekke saker. I vårt dokumentarkiv kan du blant annet finne brev, uttalelser, klager og brosjyrer.

Våre prosjekter

Vi jobber med en rekke miljøprosjekter. Nå jobber vi med temaene plast, restaurering av natur, energisparing, matproduksjon, forbruk og reparasjon og naturmangfold.

Skjøtsel av kystlynghei, bevaring gjennom skjøtsel
Hundven / Clements Photography

Ressurser for barnehager og skoler

Vi har laget en god del undervisningssopplegg og materiell som passer for deg som jobber i barnehage eller skole. Det er gratis.