Saker vi jobber med

Vi bryr oss om de sakene som betyr noe i ditt nærmiljø! Les mer om vårt lokale engasjement.

Opp til Ulriken, byfjell i Bergen

Naturvernforbundet Hordaland taler naturens stemme i en rekke saker. I vårt dokumentarkiv kan du blant annet finne brev, uttalelser, klager og brosjyrer.