Skogbilveier og massedumping

Den massive utbyggingen av skogsbilveier og manglende kontroll på massehåndtering i Bergen betyr ulovlig forurensning i stor skala, uopprettelige naturinngrep, ødeleggelse av kulturminner – og er en kriminalhistorie av de sjeldne.

Det siste tiåret har det pågått en massiv utbygging av store skogsveier i Bergen. Naturvernforbundet Hordaland mener dette skjer på en lovstridig og sterkt kritikkverdig måte, der de samme aktørene går igjen. Dette har skjedd på blant annet Fanafjellet, Hylkje/Hordvik, Skagemarka, Hordnes, Bontveit, i Hausdalen, på Birkelandsfjellet og Hauge/Bratland.

Bergen kommune har blitt varslet kontinuerlig om virksomheten, uten å klare å stoppe den. 

I Miljøkrim kan du lese mer om ulovlig hogst, skogbruksloven, ulovlige skogsbilveier og fremmede bartrær i de to siste utgavene.

Artikler