Pressemelding: Ulovlige skogsbilveier

Flere viktige gjennombrudd i vår for å stanse denne alvorlige formen for miljøkriminalitet.

Krever ulovliggjøring av skogsbilvei

Den 2. juni sendte Naturvernforbundet Hordaland brev til Landbruks og matdepartementet for å få omgjort godkjenningen av en ulovlig bygget skogsvei i Hordvik, nord i Bergen. Veien ble bygget uten tillatelse i 2014, og kjent ulovlig i 2020. Etter klager fra grunneier ble veien likevel godkjent i 2022.

Naturvernforbundet engasjerte derfor advokater i Dæhlin Sand Advokatfirma for å ta saken til Landbruks- og matdepartementet, som er øverste myndighet for skogsbilveier.

De siste fem årene har Naturvernforbundet Hordaland jobbet intensivt og målrettet for å stanse grunneiere og utbyggere som ødelegger Bergensnatur under dekke av å lage skogsbilveier. Veiene som anlegges er i flere tilfeller rene dumpingplasser for forurensede masser, noe Naturvernforbundet utførlig har dokumentert blant annet på Fanafjellet, Hylke, Hordnes, Helgeseter, Bontveit-Hausdalen nord og Espeland.

I vår fikk vi flere viktige gjennombrudd i arbeidet for å stanse denne alvorlige formen for miljøkriminalitet:

  • April: Statsforvalteren i Vestland ga oss medhold i at det var ulovlig å dumpe 19.000 m3 masser på Helgeseter.
  • Mai: Byrådet i Bergen kommune konkluderte med at flere kilometer skogsbilvei på Fanafjellet er ulovlig bygget og må fjernes.

Naturvernforbundet Hordaland fortsetter arbeidet med å stanse ulovlige skogsbilveier.

Tom Skauge
Leder Naturvernforbundet Hordaland
tom.Skauge@hvl.no
91606803