Noen eksempler

Kart og bilder fra skogsbilveisaken i Bergen, hvor det har skjedd ulovlig forurensning og naturinngrep i stor skala.

Rødlandshaugen, på Osterøy

(Bilde over: Rødlandshaugen, på Osterøy)

Asfalt i myr på Fanafjellet. Foto: Hordnesskogens venner.
Åsside fylt ut med forurenset masse, Fanafjellet. Foto: Naturvernforbundet Hordaland.
Bred veifylling med byggeavfall, Fanafjellet. Foto: Naturvernforbundet Hordaland.
Veifylling med store mengder tegl og takstein. Foto: Hordnesskogens venner.
Veifylling med byggeavfall, Fanafjellet. Foto: Hordnesskogens venner.
Veifylling på Rødlandshaugen, Osterøy. Foto: Naturvernforbundet Hordaland.
Enorme mengder masser på beitemark, Hylkje. Foto: Naturvernforbundet Hordaland.

Artikler