Plast- og giftfri barndom

Barn er særlig sårbare for miljøgifter og plastforurensing. Her kan du få råd om hva dere kan gjøre i barnehage, skole og SFO.

plastfri barnehage og sfo

Et innemiljø fritt for forurensninger er spesielt viktig i Norge hvor vi bruker mye tid inne. Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læringsmiljø og trivsel for store og små.

Er du ansatt i en barnehage eller skole og har lyst til å redusere mengden plast som barna kommer i kontakt med? Fyll ut skjemaet under – vi vil gjerne gi råd og hjelpe dere videre for å bli en plast- og giftfri barnehage eller skole. Der kan du også melde i fra om at du ønsker materiell gratis tilsendt. Det samme materiellet kan du laste ned gratis digitalt.

Vi er også bekymret for mengden fallunderlag av plast i barnas lekeområder. De inneholder miljøgifter og tungmetaller, som lekkes ut i miljøet når de blir brukt. Naturvernforbundet har gjort en undersøkelse fra ni ulike lekeplasser, hvor det ble funnet 110 ulike kjemiske forbindelse, deriblant klorparafiner og fosfororganiske flammehemmere.

I 2020 gjennomførte Naturvernforbundet også seminaret «Falldekke av plast -til barnas beste?». Der var det innlegg om landskapsarkitektur, miljøgifter og resirkulering og universell utforming.

Se hele seminaret her:

Støttespillere i Plastjakten

Logo-RGB-bredde-Bergenkommune
hmf_logo_green_rgb (2)
MARFO_logo_horisontal_RGB_NY_PNG
Vestland fylkeskommune_PIX_RGB