Plast- og giftfri barndom

Barn er særlig sårbare for miljøgifter og plastforurensing. Her kan du få råd om hva dere kan gjøre for å gi barna en plast- og giftfri barndom.

plastfri barnehage og sfo

Et godt innemiljø, fritt for forurensning er særlig viktig i Norge hvor vi bruker mye tid inne. Og det er en forutsetning for god helse, et trygt læringsmiljø og trivsel for store og små.

Dessverre er miljøgifter og plastforurensning to miljøutfordringer i vårt samfunn. Små barn er særlig utsatt. Naturvernforbundet har i flere år arbeidet med dette temaet, og utviklet i samarbeid med PBL en rekke rapporter og veiledninger. Alle kan benytte seg av ressursene – helt gratis.

Mange ressurser – helt gratis

Naturvernforbundet har laget mange ressurser som alle barnehager, SFO og skoler kan bruke. Der lærer du om hvilke miljøgifter vi er utsatt for og hvordan det kan påvirke helsen og miljøet. Du får også mange gode råd om store og små tiltak som vil hjelpe.

Last ned, helt gratis!

plast og giftfri ressurser for skoler og barnehager

Vil du ha gode råd?

Er du ansatt i en barnehage eller skole, og har lyst til å redusere mengden plast? Vi gir råd og hjelper dere videre.

Miljøgifter i falldekke

Vi er også bekymret for barnas lekeområder utendørs. Det viser seg at 6 av 10 lekeplasser har plast på uteområdene. Gamle bildekk kvernes og gjenbrukes for å lage disse fallunderlagene, som mange lekeplasser plastres med. Gjenbruk er som regel miljøvennlig, men i denne sammenhengen er det ikke så bra for miljøet. Eller helsen. Plasten inneholder miljøgifter og tungmetaller, som lekker ut i miljøet når de brukes.

Naturvernforbundet har gjort en undersøkelse fra ni ulike lekeplasser. Der fant vi 110 ulike kjemiske forbindelser, deriblant klorparafiner og fosfororganiske flammehemmere.

I 2020 gjennomførte Naturvernforbundet også seminaret Falldekke av plast -til barnas beste?. Der var det innlegg om landskapsarkitektur, miljøgifter, resirkulering og universell utforming. Det ble også utgitt et kompendium med følgende temaer:

  • Barn, natur og bevegelser
  • Barns uteområder og arealbruk
  • Miljøgifter og forurensning
  • Falldekker, kvalitet og rammer
  • Gummidekke, granulat, resirkulering til problemer
  • Universell utforming – muligheter og utfordringer

Se hele seminaret om falldekke her:

Støttespillere i Plastjakten

Logo-RGB-bredde-Bergenkommune
hmf_logo_green_rgb (2)
MARFO_logo_horisontal_RGB_NY_PNG
Vestland fylkeskommune_PIX_RGB