Stans Hordfast

Monstermotorveiprosjektet Hordfast vil ødelegge verdifull myr, regnskog og kystlandskap. Gi oss heller en nasjonalpark!

Hordfast bru

Dårlig nytt for klima og natur

Der Hordfast er enkelte partiers våte drøm, er monsterveiprosjektet også svært dårlig nytt for både klimaet og for den verdifulle myren, regnskogen og kystlandskapet som blir ødelagt. Derfor foreslår vi at vi lager nasjonalpark – ikke motorvei!

Mange tror at den nye motorveien kommer uansett, men det stemmer ikke. Det er først når pengene til byggingen er satt av i statsbudsjettet at den endelige beslutningen er tatt. Motstanden øker, og sammen med mange andre krever vi i Naturvernforbundet Hordaland nå omkamp om monsterveiprosjektet.

Bårsdsundet hvor det er planlagt 4-felts bro for motorveiprosjektet HordfastJan C. Rivenæs
Bårsdsundet hvor det er planlagt 4-felts bro for motorveiprosjektet Hordfast. Foto: Jan Rivenæs.

Slett ingen klimavinner

Hordfast ble kalt en klimavinner i Statens vegvesen sin rapport fra mars 2022, men dette er langt fra sannheten. Rapporten er nå gått etter i sømmene og grundig studert punkt for punkt. Resultatet ble en mot-rapport hvor det er tydelig at det er flere viktige premisser for utregningen som er gale – og dermed også konklusjonen.

Derimot stimulerer dette prosjektet til økt jobbpendling og legger også til rette for ytterligere motorveibygging, da planleggingen av Stord-Bokn eskaleres med forventningen om at «Rogfast og Hordfast kommer».

Det er overveiende sannsynlig at samlede utslipp over 60 år vil mye bli større hvis Hordfast realisert.

Gi oss heller miljøvennlige ferger og nasjonalpark!

Søre Bjørnafjorden nasjonalpark

Motorveiprosjektet kommer til å rasere den fantastiske naturen på Reksteren og Vestre Tysnesøy. Tenk om dette naturområdet med myr, svberg og regnskog heller kunne blitt bevart. Vi jobber derfor for å opprette Søre Bjørnafjorden nasjonalpark!

Området rommer følgende:

  • En rekke truede arter og naturmiljøer som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, blant annet regnskoger.
  • Kystfuruskog, hagemarker, naturbeitemarker og edelløvskoger.
  • Store myrer, som lagrer masse karbon.
  • Nydelig skjærgård.
  • Et sjeldent rikt naturmangfold, som så langt har vært lite påvirket av mennesket.

Masteroppgaver basert på Hordfast-saken

Elise Gulseth viser i sin masteroppgave fra 2023 at det økonomiske bakteppet bidrar til at naturmangfold må vike for samfunnsutviklingen og økonomisk vekst. Hun viser også at metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 praktiseres ut fra enkeltprosjekter. Det fører til bit-for-bit-utbygging, og at man mister oversikt over hvor mye natur som bygges ned.

Susanne Christensen har gjort et 6 måneders etnografisk feltarbeid, hvor hun har deltatt på to veikonferanser, en demonstrasjon og gjennomført intervjuer. Hun får frem hvordan infrastrukturprosjektet Hordfast har påvirket folks liv, og hvordan vi blir påvirket av infrastruktur gjennom forestillinger, venting og deltakelse. Det har vært snakket om Hordfast siden 1990, fremtiden til prosjektet oppleves som usikker.

Videoer om Hordfast

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=p5g27XP6m6o&feature=emb_logo