Vegprosjektet Hordfast er ingen klimavinner

Statens vegvesen sin rapport om klimagassutslipp fra vegprosjektet Hordfast har feil forutsetninger og derfor feil konklusjon. Byggingen av firefelts motorvei mellom Stord og Os vil aldri bli noe «grønt» prosjekt.

Hordfast ble kalt en klimavinner i Statens vegvesen sin rapport fra mars 2022, men dette er langt fra sannheten. Rapporten er nå gått etter i sømmene og grundig studert punkt for punkt. Resultatet ble en mot-rapport hvor det er tydelig at det er flere viktige premisser for utregningen som er gale – og dermed også konklusjonen.

Man har for eksempel lagt inn for kort levetid og for høyt energiforbruk på ferger, som gjør at Hordfast med bro og motorvei fremstår som et bedre alternativ. Det er det ikke. Vi vet at skipstrafikken skal effektiviseres, men det er ikke tatt med i beregningene. I stedet er det lagt inn konstante, høye verdier for CO2-utslipp for fergeflåten over et 100-årsperspektiv, som om det ikke ville bli gjort noen forsøk på å nå klimaforpliktelsene!

Hordfast er ingen klimavinner. Tvert imot vil det gi enorme utslipp i byggefasen. Faktisk vil utslippene fra bygging og arealbruk tilsvare 8000 flyreiser Bergen-Stavanger hvert år i 60 år! Og dette foreslås i en tid hvor det er uhyre viktig å kutte utslipp.

Prosjektet stimulerer til økt jobbpendling og legger også til rette for ytterligere motorveibygging, da planleggingen av Stord-Bokn eskaleres med forventningen om at «Rogfast og Hordfast kommer».

Det er overveiende sannsynlig at samlede utslipp over 60 år vil mye bli større hvis Hordfast realisert.

Gi oss heller miljøvennlige ferger og nasjonalpark!


Om Hordfast

  • Vegprosjekt med firefelts motorvei som binder sammen Stord og Os i Vestland fylke.
  • Vil erstatte fergen som går over Bjørnafjorden mellom Halhjem-Sandvikvåg dersom den blir realisert. 
  • Forkjemperne argumenterer med redusert reisetid.

Les også BT-artikkelen fra 03. oktober 2022.