Redd Tryglavik. Redd verden.

Bit for bit mister vi eik, humler, hvitveis, blåbærlyng, tareskog, koraller og rullesteinstrand.

Mer enn 100 dekar – tilsvarende vel 14 fotballbaner er satt av til industriområde ved Hardangerfjorden i tidligere Jondal kommune. Ullensvang kommune planlegger å legge frem forslag til reguleringsplan høsten 2024 for et biogassanlegg i Tryglavik nord for Jondal sentrum.

Vi ber om at rådmannen alternativt legger frem en sak om planvask av foreldede planer. Verden. Norge og Vestlandet  fått svært mye ny kunnskap om vår sårbare natur etter at kommunens overordnede arealplaner ble vedtatt i 2012.

Norge skrev med 195 andre land under Naturavtalen i desember 2022.

Den forplikter alle land å verne 30% av all natur på land, 30% til havs og 30% av ødelagt natur skal restaureres. Dette skal skje innen 2030: 30-30-30-30.

Bakgrunnen var rapporten fra det internasjonale naturpanelet i 2019 som advarte mot: 25% av artene trua, risiko for 50% mindre planter, 70% færre ville dyr. Den store trusselen er arealødeleggelse.

EU har nettopp vedtatt å ta tilbake 20% av ødelagt natur innen 2030. Det er en viktig viktig støtte til Naturavtalen.

Norge har dessverre vist liten interesse for naturmangfold. Vi tror vi har uendelig med natur vi kan forsyne oss fra. I 2018 var det nesten ingen villmark igjen i Sør-Norge bortsatt fra i Langfjella. Villmark er definert som natur minst 5 km. fra en teknisk installasjon.

Vårt råd til Ullensvang kommune er å lære av alle feil som Bergen har gjort og andre kommuner i Hordaland forbereder. I Bergen er areal tilsvarende 700 fotballbaner ødelagt siste 5 år. Bare areal tilsvarende 5 fotballbaner er tilbakeført. De dramatiske tallene ble lagt frem fra Bymiljøetaten på et møte 18 januar arrangert av ortanisasjonen Fremtenkt.

Pengesterke utbyggere med utestemme klager på manglende industriareal.

Bare langs Flyplassvegen er det 200 dekar – areal tilsvarende vel 30 fotballbaner som er ødelagt – men ikke i bruk. Vel 100 dekar er regulert i tillegg til industri. I  Kokstaddalen i samme område er også  areal tilsvarende 30 fotballbaner plnlagt rassert. Posten Norge har alt hugget trær på halve tomten før de valgte ny tomt i Bjørnafjorden.

Noen entreprenører har fått anledning til fylle tusenvis av lass bygningsavfall i naturen under dekke av skogsbilveier. Bergen kommune brukte mange år på å reagere på en åpenbare miljøkriminaliteten.

Den gode nyheten for Norge, Vestlandet, Hardanger og Ullensvang er at vi har en naturmangfoldslov. Forum for natur og Friluftsliv, FNF, i samarbeid med Naturvernforbundet har klart å stoppe Fv. 561 Kolltveit–Ågotnes som skulle rasere viktig kystnatur: Statsforvaltaren Vestland sitt kom etter klage med opphevingsvedtak  av 29. juni 2023. Utbygger hadde ikke tatt Naturmangfoldsloven på alvor i sin utredning.

Posten sine gigantplaner på Liland ble også stoppet av våre klager, selv om siste ord dessverre ikke er sagt for naturødeleggelser på Kokstad.

På Askøy arbeider Naturvernforbundet for å stoppe store inngrep i naturperlen Eidsvika sørvest på Askøy. I Austrheim forsvarer vårt lokale naturvernlag Øksnesmarka.

Presset på å ødelegge verdifull natur i Norge øker tragisk nok parallelt med at dokumentasjon over faren ved naturødeleggelser for mennesker, dyr, planteliv og klima blir mer og mer åpenbar. På Vestlandet forbereder utbyggere hyttebyer i Sysendalen, motorvei over Os, Tysnes, Stord og Sveio, industriområder, vindmølleparker til fjells. Oppdrettskapitalen presser også på i Hardanger.

La oss stå sammen om å forsvare denne naturperlen i Tryglavik.  Vi vil heller ha eik, humler, hvitveis, blåbærlyng, tareskog, koraller, rullesteinstrand enn en steinørken. 

Bit-for-bit ødeleggelse av verdifull natur truer hele verdens økosystem.


Varianter av innlegget er sendt lokalpressen i Hardanger.