Planstrategi for Alver kommune 2024-2028

Kommunen bør innføre et arealregnskap, skrive om planvask og unngå å sette av naturarealer til vindindustri.

Alver kommune har lagt ut ny planstrategi på høring. De fortjener skryt for å skrive om naturmangfold, miljø og klima i utkastet. Det er også bra at kommunen jobber med en kommunedelplan for naturmangfold, og for klima, energi og miljø.

Det er allikevel forbedringspotensiale. Kommunen bør få frem koblingen mellom natur, friluftsliv, folkehelse og bolyst.

Det bør også innføres et arealregnskap, og sette seg mål om å bli arealnøytrale. Det er uklart hvordan kommunen prioriterer planvask.

Alver kommune bør unngå å sette av arealer til vindindustri i natur- og friluftsområder. Slike inngrep hører ikke hjemme i naturen.

FNF Hordaland logo

Forum for natur og friluftsliv

FNF Hordaland har skrevet denne uttalelsen, som vi stiller oss bak.

FNF Hordaland er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Hordaland. Formålet er å styrke arbeidet med å ta vare på natur- og friluftslivsinteresser i Hordaland.

Oversikt over aktuelle saker som påvirker natur og miljø finner du i Høringsradaren.